Nyheter

WWF har utsett Uppsala till årets klimatstad 2020

Biogasen är en mycket viktig del i att göra Uppsala fossilfritt till 2030.

Biogasen är ett lokalproducerat bränsle som bland annat går till kollektivtrafiken. Under 2019 producerade Uppsala Vatten 6,7 miljoner Nm³ biogas. Det motsvarar 41 GWh energi och är en ökning med 18 procent jämfört med 2018.

– Det är så roligt att Uppsala återigen fått pris som årets bästa klimat stad i Sverige. Vår biogasproduktion är en mycket viktig del av den fina utmärkelsen som Uppsala fått. Vi i Uppsala bör sträcka på oss och känna oss stolta. Det är allt insamlat matavfall som driver bussarna och bidrar till målet om ett fossilfritt Uppsala 2030, säger Sigrid De Geyter, vd på Uppsala Vatten.

Biogasproduktionen per år motsvarar mer än 4 miljoner liter diesel, vilket är ungefär lika mycket som ryms i 100 tankbilar med släp. Uppsala Vatten har tack vare klimatklivspengar och egna investeringar kunnat utöka produktionen och prognosen är att den ökar även under 2020.

– I samband med flytten till den nya stadsbussdepån i höst utökar Region Uppsala sin biogasflotta med 25 procent. Under 2020 renoveras därför vår äldsta rötkammare för att förbereda för att möta den ökade efterfrågan på biogas från Region Uppsala. Dessutom ger all biogasproduktion en restprodukt i form av biogödsel, som är en ekologisk gödsel som används på åkermark runt Uppsala, berättar Lennart Nordin, sektionschef på biogasen.

WWF skriver i sin nominering:

”Uppsalas mål är att bli fossilfria 2030 och klimatpositiva senast 2050. För att uppnå detta har de samlat lokala aktörer till vad de kallar ”ett eget Parisavtal” – Klimatprotokollet. Aktörerna ska stötta Uppsalas mål. Uppsala satsar bland annat på solceller, biogas till kollektivtrafiken, men också på cykeltrafik och har två år i rad utsetts till Årets cykelstad.