Nyheter

De amerikanska sanktionerna mot svenska Nynas lyfts

Baker McKenzie representerade Nynas AB i framgångsrika förhandlingar med OFAC, Office of Foreign Assets Control, vid det amerikanska finansdepartementet, för att upphäva de amerikanska sanktionerna riktade mot Venezuela, som har blockerat företaget.

Den 12 maj 2020 meddelade OFAC att de amerikanska sanktionerna mot Nynas lyfts, efter att företaget har genomfört förändringar i sin aktieägarstruktur och styrelse, samordnat med OFAC.

Upphävandet av de amerikanska sanktionerna är en mycket viktig del i Nynas pågående företagsrekonstruktion enligt svensk lag.

Nynas är lokaliserat i Sverige och är ett globalt företag med en stark position på nischmarknader. Dess specialisering inom nafteniska specialprodukter och bitumen skiljer Nynas från de flesta andra oljebolag, som erbjuder olja som en energikälla. Nynas kärnkompetens är att förädla tung råolja till en balanserad blandning av högpresterande specialprodukter med lång livslängd, för hållbar användning.

Nynas är det ledande varumärket och den globala marknadsledaren inom nafteniska specialprodukter och en marknadsledare inom bitumen på den europeiska marknaden där bolaget är verksamt.

Baker McKenzies amerikanska team leddes av Nicholas Coward och Alexandre Lamy i Washington, DC, och Meghan Hamilton i Chicago. Det svenska teamet bestod av Mattias Hedwall, Carl Svernlöv och Olof König.