Nyheter

dLab stödjer elnätsbolagens digitaliseringsresa

Smarta elnät innebär installationer av nya teknologiska lösningar, nyttjande av tillgängliga data och ett förändrat arbetssätt. För många elnätsbolag blir digitaliseringsarbetet därför en fråga om resurser och tid – och förmågan att transformera verksamheten löpande blir avgörande.

Energy tech-företaget dLab, som erbjuder elnätsbolag en plattform som ger insikt i elnätets status och minskar avbrott och avbrottstider, lanserar nu en tjänst som hjälper elnätsbolagen på deras digitaliseringsresa.

Smarta elnät har varit ett populärt begrepp i många år nu. Enligt IEC:s definition handlar det om att nyttja digitala lösningar och verktyg för att effektivisera elförsörjningen så att den blir hållbar, ekonomisk och tillförlitlig. Men processen för att komma dit är komplex och kräver både resurser och särskild kompetens.

dLab har sedan 2010 utvecklat en mjukvaruplattform för störningsanalys som idag används på bred front av flera svenska elnätsbolag. Tekniken bygger på avancerade algoritmer och en databas med tiotusentals riktiga incidenter som analyserats och kategoriserats.

De expertkunskaper dLab har byggt upp inom området efterfrågas nu i en allt högre grad. Ett nytt tjänsteerbjudande har därför nu lanserats där stöd erbjuds till elnätsbolagen i hela processen, från behovsanalys till faktisk hantering av resultat.