Nyheter

Videum: ”Behov av innovationsdriven affärsutveckling inom Kronobergs industri- och IKT-sektor”

För att stärka den regionala konkurrenskraften behövs innovationsförmåga. En nyligen genomförd förstudie inom industri- och IKT-sektorn (informations- och kommunikationsteknik) i Kronoberg visar behov av utveckling av affärsmodeller och en öppenhet för samarbete med Linnéuniversitetet för att driva innovation i sin verksamhet.

Förstudien, som har genomförts genom kvalitativa intervjuer, en kvantitativ enkät och en forskningsdel är gjord av Videum med medel från Tillväxtverket och Region Kronoberg. Vår analys är att det finns en stor insikt hos de små- och medelstora företagen om vad som behövs för att framtidssäkra sin verksamhet, men att man saknar rätt kompetens för att utföra det arbetet.

– I vår kartläggning framkom att företagen upplever det svårt att rekrytera kvalificerade medarbetare och de har genom det svårigheter att utveckla verksamheten, förklarar Videums affärschef Robert Unt. Här ser vi att bland annat Videum Science Park kan spela en större roll för att ge stöd inom arbets- och innovationsprocesser.

Genomförandeprojekt 2021

Förstudien ligger till grund för en ansökan om genomförandeprojekt för att stärka regional samordning kring affärsutveckling och innovationsfrämjande initiativ samt fler innovationsaktiviteter för små- och medelstora företag baserad på tillämpad forskning i samspel med akademin. Videum avser söka genomförandeprojektet tillsammans med CIL (Centrum för Informationslogistik). Ansökan görs hos Tillväxtverket och Region Kronoberg hösten 2020 och om medel beviljas startar genomförandearbetet januari 2021.