Nyheter

Rejlers utökar sin tjänsteportfölj

Den svenska energimarknaden står inför stora förändringar. Framtidens möjligheter och utmaningar ställer allt högre krav på dagens energiföretag vad gäller strategiska vägval och förmåga till förändring.

Behovet av management-kompetens ökar och Rejlers utökar nu sin tjänsteportfölj med Management Consulting riktat mot energibranschen. Fokus ligger på att hjälpa energiföretag att fatta viktiga strategiska beslut kopplat till förutsättningarna i framtidens energilandskap.

Rejlers har genom många års samarbete med majoriteten av energiföretagen skapat en stark position på den svenska energimarknaden, primärt genom tekniska konsulttjänster inom elnätsmarknaden. Allt oftare efterfrågas nu management-kompetens, vilket är anledningen till att Rejlers nu startar en verksamhet med branscherfarna konsulter som besitter mångårig erfarenhet av att utveckla och implementera affärsstrategier.

– När marknaden förändras uppstår nya kundbeteenden som kommer att utmana dagens roller och beroendet mellan energiproducent, nätägare och konsument. Utifrån kundens specifika behov hjälper vi till att genomföra nödvändig utveckling och förändring med syfte att skapa ökad effektivitet, identifiera nya marknadsroller och affärsmöjligheter samt säkerställa god lönsamhet, säger Claes Böös, Business Area Manager Energy inom Rejlers Sverige.