Nyheter

”Koppla kundernas elavtal till pensionssparandet”

Koppla elavtalen till kundernas pensionssparande och låt Svenska kraftnät få vara med och bestämma vilken el som ska produceras. Så vill Bosse Andersson, fristående konsult som har arbetat med analys kring elmarknadsfrågor de senaste 30 åren, utveckla elmarknaden.

Bosse Andersson kan sin elmarknad. Med decenniers erfarenhet i olika roller på Vattenfall, Svensk Energi och Lokalkraft är hans analys både bred och djup. Vart elmarknaden är på väg i dag oroar honom.

– Min första poäng är att det saknas tydligt ansvar för leveranssäkerheten, samhället har inte gett någon ett ansvar för att det produceras el på ett sätt som garanterar att vi i framtiden kommer att ha den el som behövs. Min andra poäng är att kundernas behov och drivkrafter felbedöms, vi har i avregleringen misslyckats att skapa en folkreform.

Vi börjar med kunderna. Bosse Andersson menar att elmarknaden är för komplex för den stora majoriteten av kunderna och då blir det också svårt att fatta välgrundade beslut om sitt elavtal. Dessutom gör en större andel vindkraft att prissvängningarna ökar och det gör läget än mer svårbedömt än tidigare. Hur ska då kunderna kunna avgöra vad som är det bästa elavtalet, frågar sig Bosse Andersson.

Svag drivkraft för kunderna att välja avtal

– Ska man binda sitt avtal på ett eller fem år? Ska man ha rörligt avtal? Få kunder – för att nästan säga inga – kan göra den bedömningen och frågan är om kunderna ens har det intresset för elmarknaden. Incitamenten för att aktivt välja avtal är ju så små:

– Med alla skatter som finns så utgör elen en liten andel av kundernas totala elkostnad – samtidigt som skillnaderna mellan elhandlarna är väldigt små. För mig som kund spelar det ingen större roll om jag får det bästa eller 30:e bästa avtalet.

Bosse Andersson vill se en utveckling där kunderna om de vill i större utsträckning bör ges möjlighet att lämna över val av elavtal till andra aktörer för att få ett bra och tryggt avtal. Han ser det som en fullt möjlig utveckling att till exempel elnätsföretagen skulle kunna få handla el åt sina kunder.

– Sedan skulle jag vilja se lösningar kopplade till min pension. Om pensionssystemet i sin helhet skulle vara kopplat till elnätsmonopolet så skulle en procentsats av ett eventuellt överskott hos enskilda nätföretag kunna återföras till kunderna kollektivt som pension på sikt. Energimarknadsinspektionens jakt på sista vinstöret i elnät borde då bli mindre viktigt. Måhända skulle pensionssystemet via AP-fonder också kunna handla upp el till den kund som inte ser sig som en elmarknadsexpert. Det skulle bli ett upplägg ungefär som dagens AP-fondlösning för den passive PPM-spararen. Om det blir ett överskott så går det in i min PPM-pension. Det skulle vara en trygg lösning för kunden, säger han.

Ansvaret för elproduktionen måste bli tydligt

Kunderna måste också ha el vid varje givet ögonblick. På den här punkten går det åt fel håll och det beror på den stora tillväxten av vindkraft, menar Bosse Andersson. Genom statligt stöd har tillväxten blivit så stor att den har pressat ner priserna och ryckt undan alla incitament till investeringar i elproduktion som inte får statligt stöd. Det gör att elproduktion som inte är beroende av vädret inte byggs och den produktionen kommer att behövas, går hans resonemang.

– Jag skulle vilja att riksdagen fattar beslut om samhällets tydliga krav på leveranssäkerhet och därmed i praktiken tar beslut om vilka egenskaper som behövs om elproduktion och tillförsel från grannländer. Med utgångspunkt i ett sådant beslut får sedan Svenska kraftnät tillsammans med övriga nordiska kraftsystemansvariga uppdraget att se till att elsystemet levererar detta.

Och vad gör de om det inte finns tillräckligt med elproduktion?

– Svenska kraftnät behöver göra både kort- och långsiktiga planer för att avgöra hur behovet ser ut och sedan handla upp den elproduktion som behövs. Jag inser att det är ett ingrepp i marknaden men om upphandlingarna görs öppet och transparent ska det kunna samsas med övriga inslag på elmarknaden. Dagens så kallade energy only-marknad behöver utvecklas), det handlar om att skydda kunderna.

Bild av Jan Alin