Nyheter

4evergreen VirusSampler påvisar coronavirus i avloppsvatten

Vid institutionen för biomedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg pågår ett arbete med att kartlägga förekomsten av coronavirus i avloppsvattnet.

En process som är möjlig genom användning av ett unikt filter från 4evergreen.4evergreen VirusSampler är ett filter baserat på nanoteknik som möjliggör avskiljning av virus genom filtrering av vätska.

Lösningen används nu för att kartlägga nivåerna av coronavirus i avloppsvatten.

Oscar Falkenberg, VD på 4evergreen:

– Vi är glada att vår produkt 4evergreen VirusSampler bidrar till insamling av data, vilket ger ett värdefullt tillskott för att öka kunskapen kring covid-19.