Nyheter

Styrud Arctic får nya ägare

Styrud Arctic AB har ingått i Styrudkoncernen sedan 2009 och utgjort kärnan i affärsområdet Gruvor och Prospektering. I gruvorna utförs medieborrning för olika typer av kablar och ledningar, samt kärnborrning under jord med moderna eldrivna maskiner.

Ovan jord erbjuds prospekteringsborrning i form av RC-borrning.

Eftersom moderbolaget alltmer fokuserar på området Schaktfritt ledningsbyggande har tiden kommit att låta dottern Styrud Arctic (org. nr 556762-9703) utvecklas och växa i sitt eget sammanhang.

Verksamheten i Styrud Arctic är per den 11 maj 2020 såld i en inkråmsaffär till Prospekteringsteknik i Norrland AB – Protek Norr (org. nr 556564-9000).