Nyheter

Ingenjörerna i brev till regeringen: ”Satsa på nordisk återhämtningsplan”

Genom satsningar på elektrifiering, AI-forskning, omställning av transporter och kompetensutveckling för yrkesverksamma kan ekonomin startas igång efter Coronakrisen. Det föreslår de nordiska ingenjörsförbunden i en ny tiopunktsplan som överlämnats till ländernas regeringar.

– Den nordiska modellen med sin kombination av innovationskraft och samarbete mellan politik, företag och anställda kan bli en plattform för innovativ återhämtning, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Planen är utarbetad av Sveriges Ingenjörer tillsammans med ingenjörskollegorna i Norge, Danmark, Island och Finland inom samarbetet ANE. Den innehåller 10 skarpa förslag för Sverige och Norden att starta om ekonomin efter Coronakrisen. Det omfattar bland annat:

  • investeringar i livslångt lärande,
  • en satsning på elektrifiering över hela Norden,
  • spetsforskning inom AI,
  • omställning av transportsystemen,
  • en gemensam strategi för cirkulär ekonomi där återvinning av material och råvaror planeras redan när produkter utvecklas

Norges plan för ett elektrifierat inrikesflyg föreslås bli en pilot för hela regionen och Sveriges ”Färdplaner för ett fossilfritt Sverige” framhålls som en möjlig föregångare till en nordisk omställningsplan för industrin.

Återhämtningsplanen har skickats i ett brev till näringsministrarna i de nordiska länderna. I brevet skriver de fem organisationernas ordföranden att man välkomnar Nordiska Ministerrådets idé om en nordisk grön återhämtningsplan och att man som företrädare för 500 000 nordiska ingenjörer är beredda att bidra.

– Sverige och den nordiska regionen har nu en unik möjlighet att agera föregångare i den gröna omställningen och investera i innovativa lösningar som leder ur Coronakrisen och mot en hållbar samhällsutveckling, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Förutom förslagen till nordiska satsningar och planer trycker ANE-förbunden också på vikten av att stärka ett splittrat EU och den stora betydelsen av den inre marknaden för alla medlemsländer.

– Det är dags att vi visar solidaritet med det gemensamma EU-projektet och stöttar och engagerar oss i en hållbar återhämtning över hela unionen, säger Ulrika Lindstrand. 

Om ANE

The Association of Nordic Engineers, ANE, bildades 2007 av Sveriges Ingenjörer, Ingenjörsföreningen Danmark och Norges Ingenjör-och Teknologorganisation. ANE består i dag av ingenjörsförbund från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island och representerar tillsammans 500 000 ingenjörer i Norden.

Bild av Convegni_Ancisa