Nyheter

Standardiseringen för en ökad och säker plaståtervinning fortsätter

Naturvårdsverket ger ett fortsatt stöd till Svenska institutet för standarder, SIS, för att genom standardisering främja materialåtervinning av plast, textil och förpackningar. Delar av stödet ligger i linje med regeringens särskilda satsning på att minska plaster i hav och natur som sköts av Naturvårdsverket.

En ökad och säker materialåtervinning av plast- och plastprodukter är en viktig del av hållbar plastanvändning, samt ett medel för att öka resursanvändningen, minska nedskräpningen och även att minska spridningen av mikroplast, både lokalt och globalt.

– Vi ser ett stort intresse för hållbar plastanvändning. SIS erbjuder en plattform där experter från intressenter sluter upp i arbetet. Vi ser fram emot att utveckla standardiseringen och vill på det här sättet vara med och bidra till en hållbar resursanvändning, säger Annika Andreasen, vd, SIS.

– Detta är en strategisk satsning som möjliggör för Sverige att öka påverkan och delaktigheten i frågor som direkt rör materialåtervinning av plast, textil och förpackningar, över hela världen, säger Johan Dahlgren t.f. sektionschef material och processindustri, SIS.