Nyheter

Premiär: Sverige första vindkraftstorn byggt av trä

Tornet har levererats av Modvion, ett utvecklingsföretag i näringslivsklustret Paper Province.

Det var genom Paper Province som Modvion fick hjälp att etablera sin idé om vindkrafttorn av trä på marknaden för några år sedan. Nu har det första tornet rests på Björkö utanför Göteborg. Det är byggt på Moelvens limträfabrik i Töreboda och materialvalet gör vindkraftverket klimatneutralt från start.

– Det här är ett stort genombrott som banar väg för nästa generations vindkraftverk. Laminerat trä är starkare än stål vid samma vikt och genom att bygga i moduler kan vindkraftverken bli högre. Att bygga i trä minskar dessutom koldioxidutsläppen vid tillverkningen och materialet lagrar koldioxid i konstruktionen, säger Otto Lundman, vd på Modvion AB.

Större, effektivare och billigare

Trätornen kan byggas till betydligt lägre kostnad än stål. Träets lägre vikt och modulkonceptet gör det också möjligt att transportera tornen till byggplatsen på allmänna vägar, vilket spar tid och pengar.

–  Vi kan bygga torn som är 150 meter höga till 30 procents lägre kostnad. Därmed kan elproduktionen ökas tack vare högre vindhastigheter och större rotorblad, säger Otto Lundman.

Kommersiella trätorn 2022

Trätornet på Björkö är beställt av Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum på Chalmers och ska användas i forskningssyfte. Men redan 2022 byggs det första trätornet i kommersiell skala. Modvion har skrivit under avsiktsförklaringar med Varberg Energi om ett 110 meter högt torn och med Rabbalshede Kraft om tio torn, minst 150 meter höga.