Nyheter

Öresundskraft överklagar dom

Öresundskraft har överklagat tingsrättens dom rörande avbrottsersättning till Höganäs Energi. Detta efter att en lastbil körde omkull en kraftstolpe i juni 2018 och gjorde ett stort antal abonnenter strömlösa.

Påkörningen medförde att tusentals kunder i Höganäs kommun blev utan el i mer än 12 timmar. Den lagstadgade avbrottsersättning på drygt 18 miljoner kronor som Höganäs Energi betalade ut, har man krävt av Öresundskraft i en efterföljande stämning. Tingsrätten gick på Höganäs Energis linje och dömde den 17 april Öresundskraft att betala avbrottsersättningen och motpartens rättegångskostnader.

– Vi har förståelse för Höganäs Energis krav men vi överklagar domen. Vi anser att den som orsakat skadan ska betala. Det säger Dan Lilja, chef för affärsområde Distribution på Öresundskraft.

– Tingsrätten konstaterar att lastbilsföraren använde mobil underkörningen och att lastbilen körde för fort. Vi anser att det är en exceptionell händelse och att det därför är en fråga för åkeriet och dess försäkringsbolag.

­– Överklagandet är ett normalt juridiskt förfarande och ett led i att driva ersättningsfrågan. Nu avvaktar vi hovrättens prövningstillstånd.