Nyheter

Ny konjunkturprognos från Teknikföretagen: ”Kraschlandning följt av en rejäl rekyl”

Kraschlandning följt av en rejäl rekyl. Det är huvudscenariot när Teknikföretagen presenterar synen på utvecklingen av den ekonomiska konjunkturen i en ny konjunkturprognos. Positiva signaler från ekonomi och politik förenat med en fortsatt dämpad smittspridning krävs för att stötta det scenariot, som i botten vilar på att global BNP åter börjar stiga under det tredje kvartalet.

– Den ekonomiska tvärniten beror inte på viruset i sig utan på de politiska motåtgärderna. Det krävs snabba insatser för att få igång Sveriges lamslagna ekonomi. Därför presenterar Teknikföretagen i samband med vår nya konjunkturprognos en agenda med åtgärdsförslag som syftar till att omedelbart få igång svensk industrin och landets ekonomi igen. Företagens långsiktiga överlevnad hänger på att privat efterfrågan kommer igång igen och det är nu, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

Konjunkturrapporten och en filmad presentation finns publicerad på www.teknikforetagen.se där chefekonom Mats Kinnwall samtalar med Unionens chefsekonom Katarina Lundahl om det ekonomiska läget och vägen ut ur krisen.

Bild av Pete Linforth