Nyheter

KOLDIOXIDNEUTRAL PRODUKTION

GROHE är nu den första tillverkaren för kompletta badrumslösningar och köksinredning som uppnått koldioxidneutral produktion. En viktig milstolpe i deras hållbarhetsstrategi.

Nu följs det av ett nytt mål:

Att uppnå koldioxidneutralitet på alla sina säljkontor. Samtidigt jobbar GROHE med att ständigt ta fram nya smarta lösningar för att hjälpa sina konsumenter att minska den egna klimatpåverkan.

Initiativet bidrar även till ett mål i LIXILs hållbarhetsstrategi som GROHE har varit en del av sedan 2014. Målet är att år 2050 uppnå noll netto-utsläpp av kol från bostäder, boendelösningar samt från verksamheten. För att uppnå det självuppsatta målet med en helt koldioxidneutral produktion har de använt sig av grön el.

Arbetet påbörjades i juli 2019 på alla fem produktionsanläggningar för LIXIL EMENA, som är ensam producent till sanitetsleverantören.

– GROHE goes ZERO rimmar väl med åtgärderna vi implementerat i våra anläggningar för att minska koldioxidavtrycket och ta till vara på våra resurser. Vi är väldigt stolta över att vara en pionjär inom vår bransch och blickar nu framåt. I slutet av 2021 är målet att göra alla våra säljkontor över hela världen klimatneutrala, säger Thomas Fuhr, COO Fittings LIXIL International och VD för Grohe AG.

GROHE har förutom användandet av grön el investerat i solceller och kombinerade värme- och kraftverk samt innovativa tillverkningsprocesser som 3D-metalltryck som sparar material för att säkerställa en värdekedja som bevarar resurser.

Något som också bidrar till en stadig minskning av kolavtrycket är det moderna testlaboratoriet i Hemer och en ökad materialåtervinning. Som ett resultat av alla åtgärder har GROHE minskat sina utsläpp av växthusgaser med cirka 40 procent.