Nyheter

Ecoclime lanserar Evertherm: Köpt värmeenergi för uppvärmning av tappvarmvatten återvinns till 95 %

Det är ett standardiserat produktprogram som ökar avkastningen i fastigheter. Det nya produktprogrammet adresserar bland annat de fastighetsägare i Sverige som från och med 2021 är skyldiga att säkerställa energibesparingar i bostadsfastigheter, antingen genom individuell mätning i varje lägenhet eller via ”andra likvärdiga energiåtgärder”.

Med det nya produktprogrammet vars bassystem är patentsökt, kan den köpta värmeenergin för uppvärmning av tappvarmvatten återvinnas upp till 95 %. Lösningen bygger på ett driftsäkert återvinningssystem som recirkulerar och återvinner energin 20 ggr.

Systemet säkerställer att utvinningen optimeras med hjälp av ett inbyggt styrsystem som är anpassat för integration med merparten av alla energisystem i fastigheter. En tillhörande webb-app redovisar energibesparingar och klimatnytta i realtid, vilket medverkar till ett ökat medvetande och ändrat beteende hos hyresgästerna.

Att återvinna energin i tappvarmvatten är den största energieffektiviserande åtgärd som kan göras, efter återvinning av värme i frånluften (standard i alla fastigheter som byggs idag), den utgör cirka 40% av energianvändningen i nyproducerade fastigheter.

Evertherms lösning för energiåtervinning är ett kostnadseffektivt och lönsamt sätt att uppnå allt högre energikrav, jämfört med alternativa byggåtgärder och individuella mätningar i lägenheter avsedda att uppnå förändringar i hyresgästernas energikonsumtion. Genom att kostnaden för tillförd energi minskar, uppnås ett högre driftnetto och därigenom den högsta direktavkastningen för fastighetsägaren.

Läs mer på evertherm.se.