Nyheter

Två driftsäkra gasolpumpar med VapourView

Preem kontaktade Z&I eftersom de behövde byta ut två gamla centrifugalpumpar för LPG (gasol) med mekanisk tätning mot två nya magnetdrivna pumpar. Kravet var alltså att pumparna skulle vara helt läckagefria mot omgivningen. Viktigt var också att man säkrade pumparna mot torrkörning då vätskan ligger nära kokpunkten.

Tillsammans diskuterade Preem och Z&I kraven och förslag på bästa lösningar. Valet föll på pumpen GSP 3x2x10H EA3 ZL, serie GSP, som är tillverkad enligt API 685 vilket var ett krav i projektet.

För att undvika risken för torrkörning utrustades pumparna med isolationskåpan Zero Loss och systemet VapourView, och för att få dubbel säkerhet mot läckage kompletterades pumparna med Secondary Control.

För att de nya pumparna skulle kunna installeras på samma plats som de gamla pumparna gjordes en specialkonstruktion av bottenplattorna.

– Vi hade en jättebra diskussion och fick svar på alla våra frågor. Z&I förstod våra behov väldigt väl och kunde ställa motfrågor, berättar Hans Pettersson.

Innan pumparna installerades gjordes flera tester hos leverantören HMD i Eastbourne och då var både representanter för Preem och Z&I på plats. Vid detta tillfälle fick även Preems servicepersonal utbildning i underhåll av pumparna.

När pumparna skulle installeras i Göteborg fick Preem hjälp av en serviceingenjör från HMD som hjälpte till att kalibrera VapourView.
Hans Pettersson berättar om svårigheter som kan uppstå i samband med detta:

– Vid uppstart kan det ibland vara svårt för pumpen att få tag i vätskan men det fungerade problemfritt, berättar Hans Pettersson.

VapourView – Specifikation:

  • informerar användaren om det förekommer gas i pumpens interna flödessystem.
  • varnar om det uppstår ogynnsamma förhållanden vilka kan påverka lagersmörjning eller kylningen av magnetkopplingen.
  • använder en ultraljudssignal för att upptäcka förekomst av gas i vätskan.
  • upptäcker förändringar i vätskan omedelbart. 

Ultraljudssensorn monteras på kopplingshuset och placeras mot utsidan av isolationskåpan, dvs. utan att komma i kontakt med den pumpade vätskan.

Ultraljudssignalen går igenom isolationskåpan och passerar genom vätskan tills den ”studsar” tillbaka från en plats i pumpen. Genom att mäta retursignalens tid och storlek kan vätskans tillstånd fastställas. Varierande nivåer av gasbubblor i vätskan upptäcks genom den förändring i ultraljudssignalen som gasen orsakar.

Mottagarenheten monteras utanpå pumpen. Den är godkänd för explosionsfarligt område, ATEX-klassad.