Nyheter

Almega: ”Lavinartad ökning av frågor om arbetsbrist”

– Tjänstesektorn är i fritt fall vilket inte minst återspeglas i de joursamtal som vi får från våra medlemsföretag. Siffror är en sak, men samtalen handlar om tragedier. Företagare som byggt upp livskraftiga verksamheter under decennier ser nu dem vackla, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Under april tog Almegas jour sammanlagt emot 3 147 samtal med frågor från medlemsföretagen. Detta är 83 procent fler än i april i fjol då antalet samtal uppgick till 1 723. Men tittar man på samtalens art blir bilden tydlig. Under april 2019 handlade 9 procent av samtalen om arbetsbrist. I april i år var andelen 47 procent. Det totala antalet samtal om arbetsbrist var tio gånger fler i år.

– Rådgivningen om arbetsbrist till företag inom IT &Telekom samt Industrikonsulter och tekniska konsulter ökade kraftigt under april. Det speglar problemen för exportindustrin och tyder på att krisen kan bli långvarig, avslutar Patrick Joyce.