Nyheter

Ny stor enkät: Konsulter förlorar uppdrag, effektiviteten minskar och marginalerna krymper

Coronakrisen drabbar kärnverksamheterna i de ingenjörstäta företagen. Projekt avslutas eller pausas, konsulter förlorar uppdrag, effektiviteten minskar, marginalerna krymper. Det visar en enkätundersökning som Sveriges Ingenjörer genomfört bland förtroendevalda i näringslivet.

Enkäten är genomförd bland industri- och tjänsteföretag under andra halvan av april 2020.

– Det viktigaste är att Sverige inte förlorar i konkurrenskraft under nedgången. De an­ställdas kompetens blir nyckeln till Sveriges omstart, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Enkätsvaren visar att drygt hälften av företagen har en sämre ekonomisk situation än tidigare på grund av Coronapandemin. 41 procent av tjänsteföretagen och 35 procent av industriföretagen har hittills korttidspermitterat anställda.

Det är inte bara det ekonomiska läget som förvärras. Internt i bolagen stannar avgörande arbete upp. I fyra av tio företag uppges att viktiga projekt har ställts in eller pausats. De som svarat på enkäten lyfter också fram att effektiviteten sjunker när allt arbete sker på distans, att inställda resor förhindrar samarbetsprojekt och att företagens kunder be­gär att projekt ska avbrytas. Restriktioner på arbetsplatser­na sprider sig som ringar på vattnet över till andra företag.

Hårdast drabbade är konsulterna. Vart tredje företag i undersökningen har avslutat uppdrag för konsulter. Värst är det för konsulterna som jobbar mot den teknikintensiva industrin, där har hälften fått sina uppdrag avslutade.

Satsningar på innovation, forskning och utveckling blir avgörande för att behålla jobben i företagen.

– Det krävs en rad åtgärder från staten och företagens sida för att Sverige inte ska tappa i konkurrenskraft av att ut­vecklingsprojekt gått i stå, Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Enkätsvaren kommer från över 400 fackliga ordföranden på företag runt om i landet och finns sammanställd i en ny rapport från Sveriges Ingenjörer – De anställdas kompetens är nyckeln till Sveriges omstart. I rapporten presenteras även förslag på vägar framåt.

Bild av annca