Nyheter

Värmländska bolag heta

De senaste månaderna har Paper Province växt med ett tiotal företag som kompletterar näringslivsklustret med ny kunskap och nya möjligheter.

Ett av dem är Svensk Företagsförmedling, som hjälper företag att byta ägare.

– Värmländska bolag är heta på marknaden, konstaterar företagsmäklaren Katarina Ikonen.

Svensk Företagsförmedling hjälper företag att köpa och sälja bolag, värdera firmor och fastigheter, omstrukturera verksamheter, skriva avtal och med rådgivning.

Katarina Ikonen, en av två företagsmäklare på Karlstadskontoret, märker att många köpare, speciellt i Norge, är intresserade av Värmland. Just nu finns ett antal kapitalstarka investerare som vill investera i länet. En del med relation till Värmland, medan andra är rena investmentbolag som letar efter bra kapitalplaceringar.

– Många vill satsa på onoterade tillväxtbolag och här finns det flera sådana som det går bra för, säger Katarina.

Stora nätverk kopplas ihop

Allt fler bolag vill ha hjälp med överlåtelser. De flesta säljuppdragen listas på webben, precis som hos vilken annan mäklare som helst, fast med mycket stor sekretess. Genom ett nätverk med mer än 9 000 intressenter nationellt hittas rätt köpare.

Den som ska sälja eller strukturera om sitt bolag tjänar på att vara ute i god tid, tipsar hon. Det är mycket som ska förberedas innan en försäljning och det känner få företagsägare till. Att kontakta företagsmäklaren redan några år innan du faktiskt ska sälja är optimalt för bästa möjliga värde på bolaget.