Nyheter

Snabbt bygge med träelement

Den lastbärande träkonstruktionen för Metsäs paviljong monterades på endast 11 dagar. Paviljongen, som står på den finska ambassadens område i Tokyo, är ett gemensamt projekt mellan Business Finland och Metsä Group. Paviljongen kommer att användas som träffpunkt för olika ambassadmöten och event som Business Finland arrangerar. Den kommer också att inhysa det finska landslaget under 2021 års olympiska och paralympiska spel.  

Prefabricerade träelement tillverkade av Kerto® LVL (laminated veneer lumber) innebär en snabb, lätt och grön konstruktion. Kerto® LVL-elementen för Metsä-paviljongen tillverkades i Timberpoints fabrik i Finland.

Förpackningen av elementen optimerades för minsta möjliga antal containrar, totalt 16 stycken. Elementen lastades omsorgsfullt med tanke på logistiken i Japan. Elementen placerades i containrarna in den ordning de skulle monteras. Containrarna skickades från Finland till Japan i februari och kom fram till hamnen i Yokohama efter 45 dagar.

Träelement är lätta att hantera i trafikerade stadsområden

Japansk lagstiftning förbjuder stora transportfordon i stadskärnorna. Därför krävdes det en planering av logistiken redan när elementen till Metsä-paviljongen konstruerades. Elementen gjordes högst nio meter långa för att enkelt kunna transporteras på de trånga och livligt trafikerade gatorna. En tiotons lastbil transporterade Kerto® LVL-elementen till byggplatsen i 20 omgångar med fyra till fem leveranser per dag.

Kerto® LVL-elementens låga vikt var en fördel vid transporten och förenklade också hanteringen på plats.

– Elementen kunde snabbt monteras samman på arbetsplatsen. Ju lättare elementen är, desto enklare är det också att montera dem, säger Jyrki Huttunen, VD för Puurakentajat Oy som är det företag som ansvarat för uppbyggnaden av paviljongen i Tokyo.

– Den låga vikten var en stor hjälp för oss vid monteringen på det lilla ambassadområdet. Men vi har förstås många erfarenheter av att bygga i finska stadskärnor.

Huttunen ansvarade för att montera Metsä-paviljongen i Tokyo tillsammans med sitt team. Den japanska arkitekten Atsushi Ueda övervakade konstruktionen på plats. När Puurakentajat Oy var klara med att montera träkonstruktionerna var det dags för Uedas team att installera fönster och färdigställa inredningen och de synliga ytorna i paviljongen.

– Paviljongens uppbyggnad skiljer sig helt från den japanska stilen och japansk konstruktion. Det bästa med den är prefabriceringen. Allting är tillverkat på fabriken och sedan behöver det bara monteras på plats. Paviljongen färdigställdes på anmärkningsvärt kort tid, säger Ueda.

Enkla förankringar

Metsä-paviljongen byggdes delvis på ett befintligt betonggarage, som fungerade som fundament för paviljongen.

– Lätta träelement är ett utmärkt val för att bygga på befintliga konstruktioner. Om de är rätt utformade kan nya träkonstruktioner enkelt byggas ovanpå äldre fundament, säger Huttunen.

Träelement är generellt 4–5 gånger lättare än betong eller stål, så de maskiner som används kan också vara lättare. En enkel mobilkran för 25 ton var mer än tillräckligt för att lyfta Kerto® LVL-elementen på plats. Förankringarna mellan Kerto® LVL-elementen skedde på enklaste sätt, så inga specialverktyg behövdes.

Efter de olympiska spelen kan paviljongen demonteras och sedan monteras upp igen på en annan plats. Atsushi Ueda och hans företag kommer att svara för demonteringen, där de enkla förankringar gör den uppgiften till en lätt match.

– Det har varit väldigt lätt att samarbeta med de japanska snickarna, trots att vi inte har något gemensamt språk, säger Huttunen. Alla vet vad de ska göra.

– Det skulle vara en fördel för båda länderna om vi kunde utveckla den här kontakten och nätverket för framtiden, menar Ueda. En ny era med konstruktioner i trä har precis startat i Japan. Jag är övertygad om att det är en stor möjlighet för Finland också.