Nyheter

Vattenbarometern från GROHE: Stockholmarna förbrukar mest vatten i Norden

Ingen annanstans i Norden förbrukar invånarna så mycket vatten som i Stockholm. Det visar Vattenbarometern, en ny kartläggning av nordisk vattenkonsumtion framtagen av sanitetsleveratören GROHE. Rapporten visar att svenskar anser sig förbruka vatten hållbart – men siffror över stockholmarnas förbrukning ger en helt annan bild.

Miljödebatten är ständigt aktuell i Sverige. Trots det är vårt färskvatten en resurs som ofta tas för givet och därför förbises i debatten. För att uppmärksamma frågor kring färskvatten lanserar GROHE rapporten Vattenbarometern för andra året i rad.

Rapporten visar att var femte svensk är ointresserad av att minska sin vattenkonsumtion.

Stockholmarna toppar listan som mest slösaktiga i norden. De tolv största nordiska städerna gör i genomsnitt av med cirka 77 000 liter vatten per invånare och år. Motsvarande siffra för stockholmsborna är 124 720 liter per person.

Bäst i Sverige är Malmö. Malmöiterna gör årligen av med 79 278 liter per person.

– Med Vattenbarometern vill vi få fler människor att reflektera över sin vattenförbrukning – inte minst stockholmarna. Det är oroväckande att deras vattenkonsumtion är så pass mycket högre än snittet bland Nordens storstäder. Läckande sanitetsprodukter och slösaktig användning så som rinnande kranar vid tandborstning är saker som enkelt kan åtgärdas för att värna om en av världens viktigaste naturresurser, säger Christina Holmberg, Marketing Manager på GROHE.

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på uppdrag av GROHE. Undersökningen genomfördes den 24–31 januari 2020 i form av en webbenkät. Sammanlagt har 4 032 personer deltagit i åldrarna 18 år och äldre. Resultatet är statistiskt säkerställt och riksrepresentativt i länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland.