Nyheter

SÖDRA CELL OCH ACOSENSE I SAMARBETE

Genom att med Acosenses akustiska mätteknik samt maskininlärning och AI kontinuerligt kartlägga förändringar i Mönsterås kokares drift skall nya möjligheter för processoptimering undersökas.

På Mönsterås, kommer de för kokaren kritiska processer analyseras, med målet att uppnå stabilare kvalitet, öka råvaruutnyttjandet och minska energiåtgången nedströms i kemikalieåtervinningsprocessen.

Kontinuerlig kokning är den process där träflis kokas till massa. I processen ingår, förutom träflis, bland annat vitlut och ånga samt att man kontrollerar tryck och temperatur för att säkerställa rätt förutsättningar. Acosense hårdvara kommer dels användas för analys av kritiska egenskaper hos de ingående vätskorna men även för avancerad sambandsanalys, bland annat med hjälp av maskininlärning, av all ljuddata som kontinuerligt samlas in.

– Att tillsammans med Södra Cell kunna undersöka möjligheterna att optimera ett så kritiskt avsnitt som kokaren är en otroligt rolig uppgift, säger Karl Nilsson, VD på Acosense.

Mönsterås är ett av tre massabruk som deltar i samarbetet vilket är en del av det H2020-projekt som pågår under 2020 och 2021 och installationen kommer genomföras under våren.