Nyheter

Tävling utlyses om forskning kring lättviktsmaterial

Energimyndigheten, Vinnova och Formas utlyser cirka 5 miljoner kronor inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Pengarna ska användas till genomförbarhetsstudier av lösningar för cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial.  

Lättviktskonstruktioner har stor betydelse för att uppnå energieffektiva produkter, exempelvis i transportsektorn där viktsbesparingar på fordonen kan ge stora miljörelaterade hållbarhetsvinster. Material i lättviktskonstruktioner är ofta avancerade och komplexa, vilket gör dem svåra att återvinna.

Om inte lättviktskonstruktioner utformas på ett sådant sätt att material, komponenter och produkter kan användas, återanvändas och återvinnas på ett effektivt och hållbart sätt, riskerar man att fördelarna med lättviktskonstruktioner går förlorade ur ett hållbarhetsperspektiv.

– När det utvecklas nya material, konstruktioner och produkter med lättvikt i fokus är det viktigt att man tänker på materialeffektivitet och cirkularitet  tidigt i utvecklingsfasen. Denna utlysning är tänkt att stödja insatser som möjliggör detta, säger Johan Felix, ansvarig för utlysningar inom RE:Source.

Användningen av lättviktsmaterial kan göras mer cirkulär och hållbar på många olika sätt. Det kan exempelvis handla om att utveckla:

  • Design av komponenter, konstruktioner och produkter.
  • Affärsmodell och erbjudande till marknaden.
  • Material och materialsammansättning.
  • Processer för tillverkning, reparation, återtillverkning, eller återvinning.

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor, universitet och högskolor, forskningsinstitut eller övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet.

Sista ansökningsdag är 16 juni 2020.

Bild av Michal Jarmoluk