Nyheter

NY PROGRAMVARA SNABBAR PÅ ELEKTRONISK STYRNING FÖR MOBILA MASKINER

Parker Hannifin har tillsammans med MathWorks tagit fram den senaste IQANdesign 6-programvaran. Den nya IQAN-programvaran med Simulink-integrering har utvecklats för att snabba på innovationer inom elektronisk styrning för mobila maskiner som används inom jordbruk, anläggning, skogsbruk, materialhantering och transport.

IQANdesign 6, som låter användare skapa tillämpningar för sina maskiner, presenterades officiellt på Bauma 2019, en mässa som ägde rum i München i april. Med nya ”IQAN Simulink Toolbox” kan programvaran effektivisera den modellbaserade utformningen, simuleringen och distributionen av elektronisk styrning. Denna unika utveckling förväntas omvandla arbetet med att skapa eller förbättra mobila maskinfunktioner.

Runt om i världen drar ingenjörer och forskare redan nytta av produktfamiljerna IQAN och Simulink, vilket gör att upptäckt, innovation och utveckling inom sektorer som sträcker sig från fordonsindustri till elektronik går snabbare. Integrationen av de två programvarumiljöerna minskar utvecklingstiden med en effektivare och smidigare verktygskedja som ger användarna ett sätt att snabbt använda kod på produktionsklar maskinvara i realtidstillämpningar.

Den sömlösa integrationen av Simulink-modeller inom IQAN-ekosystemet möjliggör automatisk generering av realtidstillämpningar från Simulink-modeller som riktar in sig på IQAN-MC4x-styrenheter. Samtidig körning av flera modeller med individuella tidsscheman och prioriteringar stödjs också.

Simulink-modeller utförs i en dedikerad realtidskärna, med ingångar och utgångar tillgängliga i IQANdesign-programlogik. Med IQANdesign kan användare visa och navigera i Simulink-modeller, som också ingår i systemsimuleringar som tillhandahålls av IQANsimulate. Dessutom är Simulink Testpoints synliga och mätbara i IQANdesign/IQANrun.

Johan Lidén, product manager på Parker Hannifin, gav följande kommentar:

– Pressen på företag att komma med innovationer ökar hela tiden. Vårt samarbete med MathWorks kommer att ta bort tids- och resursmässiga hinder för FoU-team. IQANdesign 6 är en kraftfull, flexibel och intuitiv plattform med en låg lärande- och bemästringströskel.