Nyheter

Svenska kraftnät utökar störningsreserven

Elbolaget Bixia blir, tillsammans med Växjö Energi, en del av Sveriges viktiga elreserv, när Svenska kraftnät utökar störningsreserven. Det innebär att Sandviksverket, som ägs av Växjö Energi, står för produktionen och Bixia för balansansvaret och därmed leveransen till nätet om reserven behöver aktiveras.  Avtalet gäller från den 1 juni i år och ett år framåt. 

Myndigheten Svenska kraftnät ansvarar för att kraftsystemet alltid kan hantera störningar och snabbt återställa elsystemet till normaldrift. Något som kan bli aktuellt om till exempel en stor energiproducent som kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 skulle slockna. För att säkerställa normaldrift finns störningsreserven som ska kunna aktiveras för att få systemet i balans.

Bixia deltog i Svenska kraftnäts upphandling avseende utökning av störningsreserven. Den 23 april kom beskedet att Bixia tilldelats uppdraget med Växjö Energi som underleverantör. Uppdraget sträcker sig från 1 juni 2020 till 31 maj 2021.

– Vi har ett långt och framgångsrikt samarbete med Växjö Energi och är mycket stolta över att vara en del i den svenska beredskapen. Det ställer förstås höga krav, om Svenska kraftnät ringer ska vi kunna leverera elen inom 15 minuter. Men tillsammans är vi är väl rustade för uppdraget, säger Stefan Braun, vice vd på Bixia. 

Störningsreserven, som inte ska förväxlas med effektreserven, består i dag av en installerad effekt på 1350 MW i Sveriges två södra elområden (SE3 och SE4). Enligt avtalet med Bixia ska Sandviksverket om det behövs leverera 5 MW.

– Vi arbetar nu för att förbereda såväl teknik och verk som medarbetare och rutiner. Det är ett viktigt och utvecklande uppdrag för både våra medarbetare och företaget i stort, säger Erik Tellgren, vd på Växjö Energi.