Nyheter

Solrapporten: ”Investeringskostnaden stoppar svenskar från att skaffa solceller”

Vattenfalls Solrapport visar att utöver boendeformen är investeringskostnaden det som stoppar flest svenskar från att skaffa solceller. Andra vanliga anledningar är kunskapsbrist och att svenskarna inte tycker tekniken ännu är tillräckligt bra.

De senaste årens teknikutveckling har inneburit sjunkande kostnader på solpaneler och ett bredare utbud. Enligt Solrapporten från Vattenfall som baseras på en Sifo-undersökning, finns det dock vissa omständigheter som hindrar svenskarna från att investera i solceller. För många är det direkt kopplat till boendet där var tredje inte äger sitt boende och drygt var femte bor i bostadsrätt. Priset är dock avgörande för 29 procent.

Låg kunskap är något som stoppar 15 procent av svenskarna. Samtidigt har åtta procent mer tilltro till framtiden och tror att priserna kommer sjunka framöver.

Lika många menar att tekniken ännu kan bli bättre och avstår därför. Bland villaborna är dock kunskapsbristen ännu större, där var femte uppger att det hindrar dem. Drygt var tionde villabo anser att det ur estetisk synpunkt finns anledning att avvakta.

– Solceller har historiskt setts som en avancerad och dyr teknik, men faktum är att priserna har sjunkit med drygt 80 procent under de senaste åren. Att installera solceller på hustaket innebär sänkta elkostnader samtidigt som värdet ökar på bostaden. Det är även möjligt att få ekonomiskt stöd i form av antingen ROT-avdrag eller solcellsstöd. Installationen av solceller bör därför ses som en ekonomisk investering som betalar av sig självt – och till slut mer därtill, säger Lasse Ejeklint, Klimatcoach på Vattenfall.