Nyheter

EFFEKTIV LOGISTIK MED LÄTTARE BYGGMATERIAL SOM TRÄELEMENT

Världens urbana infrastruktur kommer att genomgå stora förändringar under de närmaste decennierna. Lättare byggmaterial som träelement kostar mindre och är mer energieffektiva att transportera och hantera på byggarbetsplatsen. Med förädlade träprodukter som Kerto® LVL (laminated veneer lumber) kan byggindustrin bygga snabbare, lättare och grönare.

Det finns många fördelar med att använda lätta träelement och kostnadseffektiv logistik för att underlätta materialhanteringen, vilket i slutänden betyder mindre spill.

– Logistiken kan, beroende på material och transportavstånd, svara för en betydande del av de totala produktionskostnaderna, mellan 12 och 30 procent. Forskningen visar att om materialen kommer från en central leverantör i stället för flera stycken, kan man spara 6 procent på logistiken, framhåller Matti Kuittinen, arkitekt och forskare vid Aalto-universitetet.

Träelement förbättrar materialhanteringen på byggplatsen

Materialhanteringen på en byggplats kan kräva 14 procent av arbetstiden och påverka upp till 80 procent av tidplanen för hela byggprojektet. Prefabricerade byggelement kan effektivisera materialhanteringen. Ett exempel är Kerto® LVL-elementen som är stora men lätta, vilket innebär att antalet kvadratmeter material per lyft blir fler än med mindre men tyngre element.

– Materialhanteringen bör minimeras eftersom den bara ökar produktens kostnader men inte dess värde. Det idealiska vore att kombinera enskilda delkomponenter till en ”enhetslast” som kan hanteras effektivare på byggarbetsplatsen, säger Rune Abrahamsen, VD för Moelven Limtre AS, den främsta underleverantören för världens högsta träbyggnad Mjøstårnet, som blev klar 2019.

Minimera strulet i städernas tillväxtområden 

Betydelsen av lättare logistik och materialhantering belyses i de växande stadsområdena. Effektiv logistik minskar buller och utsläpp, ökar trafiksäkerheten och har en positiv inverkan på den lokala ekonomin.

Till exempel måste tillbyggnaden av Parispolisens huvudkontor ske snabbt, eftersom det ligger i ett trafikerat område i den gamla delen av Paris. De prefabricerade elementen transporterades till byggplatsen nattetid och monterades på dagtid. De lätta träelementen hanterades på arbetsplatsen utan hjälp av tunga maskiner, vilket minimerade olägenheterna av att bygga mitt i city.