Nyheter

Bokslut från Nordvästra Skånes Renhållnings AB: ”Vi är på väg upp för avfallstrappan men det går för långsamt”

Politikerna i nordvästra Skåne har beslutat om en proaktiv avfallspolitik med en halvering av avfallsmängden som ledstjärna. NSR AB:s årsbokslut för 2019 visar att vi är på väg åt rätt håll – men för långsamt.

NSR:s ägarkommuner har satt upp gemensamma mål för att minska avfallet till slutet av 2020:

  • Den totala mängden hushållsavfall (exkl trädgårdsavfall) ska minska till 320 kilo per person och år.
  • Mängden restavfall ska minska till 100 kilo per person och år.

En summering av 2019 visar att NSR och invånarna i nordvästra Skåne är på god väg:

Den totala mängden hushållsavfall har minskat med 15 kilo jämfört med året innan, till 380 kilo per person. Av detta har restavfallet minskat med 5 kilo, till 165 kilo per person.

Bästa sopan är den som inte uppstår

– Vi är på väg upp för avfallstrappan, där den allra bästa sopan är den som aldrig uppstår, men tyvärr går det lite för långsamt, säger Kim Olsson, vd för NSR AB och fortsätter:

– Vi ser till exempel att mer än hälften av innehållet i restavfallet fortfarande är sådant som skulle ha sorterats ut. Framförallt är det mat, tidningar och förpackningar som felaktigt hamnar i restavfallet och därmed eldas upp istället för att resurserna tas tillvara i kretsloppet.

Minskat matsvinn på krogen

Under 2019 slängde varje nordvästskåning över 18 kilo ätbar mat.

– Matsvinn är en stor miljöbelastning och ett slöseri med resurser. Därför jobbar NSR särskilt för att öka medvetenheten om hur mycket mat som slängs i onödan och uppmuntra till ett förändrat beteende, förklarar Kim.

En av målgrupperna är restauranger i regionen. Under 2019 deltog ett 20-tal krögare i NSR:s projekt Kök som räddar käk, en satsning för att aktivt jobba med matsvinnet. Och arbetet gav resultat – i snitt lyckades deltagarna minska sitt matsvinn med 25 procent.

Bild NSR