Nyheter

Växjö Energi sänker elnätsavgiften

Nu sänker Växjö Energi elnätsavgiften för såväl privatkunder som företagskunder från och med 1 maj 2020, meddelar man i ett pressmeddelande.

– En sänkning av elnätspriset var inplanerad sedan tidigare men skulle genomföras först år 2021. Vår förhoppning är att kunna underlätta för såväl hushållen som de restauranger, frisörer, industrier, butiker och många andra som kämpar för sin verksamhet, säger Mats Lundin, affärsområdeschef Elnät på Växjö Energi.

Totalt handlar det om cirka 37 000 kunder som får en lägre elnätsavgift, både privatkunder och företagskunder. Exakt hur sänkningen faller ut skiljer sig åt beroende på kundområde och abonnemang.

Växjö Energi kommer även se över kunder med en mätarsäkring på 16 A, där merparten är privatkunder, för att säkerställa att de får den tariff som är mest gynnsam ekonomiskt beroende på användningen av el. Sammantaget kommer prissänkningen och justeringen av tariff innebära att elnätskostnaden minskar med cirka 8 miljoner kronor.

– Det är något som kommer att påverka många av våra privatkunder positivt. Om du ligger i rätt tariff i förhållande till din elanvändning finns det pengar att spara, säger Mats Lundin.