Nyheter

Smart 3D-teknik öppnar dörren till framtiden

BBC Bircher lanserar Hyperion 3D – världens första höjdanpassningsbara öppningssystem för industriportar som är baserat på stereoskopi.

Under senare år har vikten av energisparande konstruktioner inte bara ökat lavinartat i privata hushåll utan även inom den industriella sektorn. Särskilt företag har en enorm potential att spara energi. Inom industrin används exempelvis ca 61 miljarder kWh för uppvärmning och kylning av byggnader. Särskilt industriföretag förlorar mycket energi när portar öppnas ofta eller hålls öppna länge. BBC Bircher Smart Access har tagit sig an det här problemet och utvecklat en perfekt lösning: Hyperion 3D – världens första höjdanpassningsbara öppningssystem som är baserat på stereoskopi.

Spara energi med system

Med Hyperion 3D öppnas bara porten så mycket att fordon eller personer kan passera säkert. Det registrerade sensorsystemet minimerar antalet öppningar, öppningshöjden och öppningstiden hos vertikalportar och antalet onödiga öppningar minskar. Hyperion 3D optimerar portens öppning så att avsevärt mindre termisk energi släpps ut i luften.

Det leder till att energiförbrukningen minskar och det i sin tur till att kostnaderna sänks. Systemet kan hjälpa industriföretag att kontrollera sin energihantering bättre, sänka energikostnaderna för lokalklimatreglering och samtidigt skona miljön. Upp till 64 % energi kan sparas beroende på portstorlek, antal öppningar per dag, fordonshöjder etc.

Därmed lönar sig investeringen i Hyperion 3D redan efter några månader. Hyperion 3D-systemet är kompatibelt med nästan alla vanliga vertikalportar. Även industriportar som använts en längre tid kan utrustas med Hyperion 3D och därmed uppdateras både miljövänligt och ekonomiskt. Systemet är en bra investering i en hållbar portdrivning och uppfyller mycket höga krav på kvalitet, teknik, hantering och tillförlitlighet.

3D-sensorsystem är portens ögon och hjärna

Hyperion 3D detekterar ankommande fordons eller personers storlek, hastighet, riktning och avstånd. Systemet kan skilja på personer och fordon och ignorera dessa selektivt. Om till exempel en gaffeltruck närmar sig porten signalerar Hyperion 3D till portstyrningen att öppna porten så sent som möjligt och endast så mycket som behövs plus ett förinställt säkerhetsavstånd. Direkt när fordonet har passerat signalerar systemet att porten ska stängas om inget annat objekt finns nära porten eller i komfortsäkerhetsområdet, som kan anpassas individuellt.

Systemet är enkelt att montera och kalibreras automatiskt på några minuter. Det kan även styras med en mobil app. Avkänningsfältet kan ställas in efter lokala förhållanden. Den smarta algoritmen ignorerar omgivningsförhållanden som starkt solljus, skuggor, regn eller snö automatiskt och garanterar att systemet har en hög tillgänglighet.

Ny definition av ignorerad tvärgående trafik

3D-kamerasystemet i Hyperion 3D gör att systemet kan se tredimensionellt. Sensorsystemet mäter aktivt objekt i siktområdet så att porten öppnas beroende på objekt och anpassat efter höjden. Även tvärgående trafik ignoreras på ett nytt sätt: Alla objekt i sensorområdet spåras konstant. Därmed sänder systemet bara en öppningsimpuls när objektets rörelseriktning och autentiseringen stämmer.

High-tech engineered in Switzerland

– Vi hade som mål att förbättra energibalansen hos vertikalportar, förklarar Daniel Nef, CEO hos BBC Bircher Smart Access. Den höjdanpassningsbara portöppningen i kombination med att tvärgående trafik ignoreras näst intill perfekt gör att vi kan ge våra kunder möjligheten att spara mycket energi. Hyperion 3D-systemets områdesövervakning kan konfigureras helt med en app och sätter nya standarder när det gäller person- och fordonsklassificering. Med Hyperion 3D går vi in på området med 3D-sensorsystem. Stereoskopin är utvecklad till den grad att vi har enorma möjligheter att skapa bekvämare, säkrare och mer energisparande passersystem.

Hämta broschyren om Hyperion 3D

Mer om Hyperion 3D