Nyheter

Eco Wave Power konstruerar vågkraftverk på upp till 20 MW i Portugal

I dag ingick den landbaserade marina energiutvecklaren, Eco Wave Power (EWPG Holding AB), ett officiellt koncessionsavtal med APDL (A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo) angående användningen av ett område som potentiellt är lämpligt för byggande, drift och underhåll av ett vågenergikraftverk på upp till 20 MW på fyra platser som ägs och drivs av APDL.

Enligt det avtal som ingåtts mellan parterna kommer APDL att ge EWP koncession för sina vågenergikraftverk under en period av 25 till 30 år, medan Eco Wave Power kommer att ansvara för att säkra alla licenser, bygga och driftsätta kraftverket och att sälja den elektricitet som genereras av kraftverket i enlighet med en godkänd produktionskvot, som ska fastställas för varje anläggning.

Kraftverket är planerat att byggas och tas i drift i två steg. I det första steget kommer Eco Wave Power att bygga en anläggning upp till 5 MW. I det andra steget kommer Eco Wave Power att bygga, driva och underhålla anläggningens återstående kapacitet (15 till 19 ytterligare MW). APDL kommer att ha en ”right of first refusal” (ROFR) att delvis eller helt investera i båda faserna av projektet.

Inna Braverman, VD för Eco Wave Power sa att:

– När det gäller vågenergi uppskattar Portugals regering att det finns en potential att installera 3-4 GW vågkraftkapacitet enbart i Portugal. Vi är mycket glada över samarbetet med APDL och vill tacka dem för att de är riktiga pionjärer från vågenergin.

Detta avtal överensstämmer med planen som tidigare antagits av Portugals regering för uppbyggnad av havsenergi och dess industriella strategi för att påskynda utvecklingen av Portugal för densamma.

Det huvudsakliga strategiska målet är att skapa ett konkurrenskraftigt och innovativt industriellt exportkluster för förnybar energi från havet. Enligt strategin har förnybar energi från havet potential att leverera 25% av Portugals årliga kraftförbrukning, medan sektorn kan generera €254 miljoner i investeringar, €280 miljoner i bruttovärde, €119 miljoner i handel och 1 500 nya jobb.

Strategin bidrar också till förverkligandet av det s.k. Port Tech Cluster som verkar för att påskynda utvecklingen av förnybar energi från havet genom att skapa synergier med sjöfartssektorn som kan ge industrin tillgång till demonstrationsplatserna i verkliga driftsmiljöer nära hamnar.