Nyheter

Glassfabrik värmer djursjukhus med energilösning från E.ON

SIA Glass har tillsammans med Hallands Djursjukhus i Slöinge tecknat avtal med E.ON om ectogrid. Tekniken är modern och energieffektiv för värme och kyla, där kunderna äger sitt eget lokala energisystem.

E.ON:s koncept ectogrid arbetar efter en ganska enkel princip. Den överskottsvärme som en kylmaskin avger kan användas i en värmepump och överskottskylan från värmepumpen kan sedan användas i kylmaskinen. Det sker därmed en balansering av värme och kyla i fastigheten, vilket leder till att behovet av tillförd energi reduceras avsevärt. Idag tillvaratas normalt inte överskottsflöden med låga temperaturer, det fläktas oftast bort. Tack vare ectogrid kan fastigheter med ett värmeöverskott, vilket kylarprocessen i SIA Glass fabrik ger upphov till, dela det med fastigheter som är i behov av värme, som Hallands Djursjukhus, genom ett enkelt plaströrssystem.

– Den här lösningen ger kunden möjlighet att påverka sin energilösning samtidigt som det bidrar till ett mer hållbart lokalt energisamhälle. Större investeringar och delat ägarskap innebär också lägre kostnader. Energipriset är väldigt konkurrenskraftigt eftersom systemet är så kostnadseffektivt, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

I dagsläget är det endast en mycket liten del av världens spillvärme och spillkyla som tas omhand. Om energin togs tillvara i större utsträckning skulle behovet av tillförd energi kunna minska drastisk, vilket skulle få en positiv påverkan på miljö och klimat.

– Eftersom vi har betydande mängd spillvärme från vår processkyla, kan vi på ett mycket energisnålt sätt inte bara förse vårt eget kontor med värme, utan även hela Hallands Djursjukhus.  Detta är framtidens sätt att skapa hållbar och energieffektiv komfort i fastigheter, säger Stefan Carlsson, vd SIA Glass.

– För oss var det viktigt att vara med och påverka valet av vår egen energitillförsel. Varför möjligheten att vara med och äga sin egen energianläggning föll oss bra i smaken, säger Pekka Lähdekorpi på Hallands Djursjukhus.

Fakta:

ectogrid har utvecklats av E.ON i Sverige och används på flera platser runt om i landet, bland annat i Örebro och på Medicon Village i Lund. ectogrid marknadsförs nu även i Tyskland, England och övriga Europa där intresset är mycket stort.

Se hur ectogrid fungerar

Lär dig mer om ectogrid