Nyheter

Inkubatorbolaget Flow Below löser Umeås vattenproblem

När Fredrik Sahl var föräldraledig fick han en snilleblixt. Nu är inkubatorbolaget Flow Below på väg att lösa Umeå kommuns problem med inläckage av vatten i avloppsledningar.

FlowBelow samarbetar med Umeå Energi med fokus på den senaste tekniken inom dataöverföringsteknik.

– Det känns helt rätt att vara i frontlinjen med ny teknik och göra något som ingen annan har gjort, säger Petter Walan, utredningsingenjör på kommunala vatten- och avloppsbolaget Vakin.

Umeå kommun, som en expansiv inflyttningsort har stora utmaningar framför sig. År 2050 är visionen att Umeå ska ha växt från dagens 127 000 invånare till 200 000. Det kommer att ställa stora krav på planeringen av ledningsnäten och underhållet av de befintliga. I många stadsdelar handlar det om gamla, underdimensionerade ledningar som drabbas hårt av inläckage med onödiga driftskostnader som följd.

Det här var ett problem som Fredrik Sahl upptäckte när han satt uppe en natt med ett barn som inte ville sova.

– Jag sökte aktivt på nätet efter stora samhällsutmaningar som passar min typ av utbildning och hamnade på Umeås vatten- och avloppsstrategi. Ganska snart förstod jag att det här med inläckage är ett stort problem och att den springande punkten handlar om att hitta källorna där vattnet tränger in, berättar Fredrik.

Smartare och kostnadseffektivt

Tack vare sina kunskaper inom energiteknik föddes en tanke om att mäta vattentemperaturen med sensorer som en möjlig lösning. På arbetsmarknadsmässan Uniaden på Umeå universitet kom han i kontakt med Petter Walan. Det ledde till att Fredrik initierade ett testprojekt. Vakin nappade på idén om att utföra trådlösa temperaturmätningar med sensorer under ett år och stod för expertstöd där man gav Fredrik en möjlighet att testa tekniken på Umeå kommuns avloppsledningsnät.

I samma veva hade energibolaget Umeå Energi kommit långt med sin satsning på radionätet LoRa Det är en trådlös digital dataöverföringsteknik och standard som fått spridning över hela världen. Tekniken har oslagbar räckvidd, lång batteritid och är kostnadseffektiv. Den har stor potential och ses som en språngbräda för Internet of things (IoT), smarta städer och smarta hus.

– Vår roll som infrastrukturbyggare är att skapa förutsättningar för våra kunder att göra smartare saker och generera möjligheter. Detta är ett fantastiskt bra exempel där man kan frångå ett traditionellt sätt och göra det smartare och mer kostnadseffektivt, säger Kent Bergquist, produktansvarig på Umeå Energi.

Lösning för hela Sverige

Fredrik Sahl har i dag bildat tjänsteföretaget FlowBelow och samarbetet med Vakin har lett till ett uppdrag att utreda inläckage i den gamla stadsdelen Haga i Umeå. Där uppstår det stundtals stora mängder inläckage efter regn och töväder.

– När det tränger in vatten i avloppsnätet blir följden att reningsverken måste hantera så mycket större mängder. På årsbasis pratar vi om dubbelt så mycket vatten och i en växande stad som Umeå leder det till problem, säger Fredrik.

– I normala fall är det dyrt att mäta inläckage och svårt att få en helhetsbild av ett större område men det är problem som vi kringgår med hjälp av den här tekniken. Vi hoppas och tror att det kan hjälpa oss i framtiden, säger Petter Walan.

– Nu vänder vi oss till hela Sverige eftersom det här är ett problem som är bekant för många kommunala vatten- och avfallsbolag. Med vår hjälp kan man lokalisera de ställen där åtgärder ger störst effekt och där levererar vi värde, säger Fredrik Sahl.

FlowBelow är ett av Uminova Innovations inkubatorbolag.