Nyheter

IKEM leder omställningen av industriproduktionen

Sedan mitten på mars leder IKEM ett uppdrag från Näringsdepartementet/Socialstyrelsen att undersöka möjligheter inom industrin att ställa om för tillverkning av personlig skyddsutrustning. Arbetet sker i nära samarbete med övriga industriförbund.

― Jag har regelbundna avstämningar med Näringsdepartementet och med Socialstyrelsen. De behöver hjälp med att samla konkreta och genomtänkta förslag. Att bara få in mail med olika mer eller mindre seriösa uppslag fungerar inte, berättar Jonas Hagelqvist, vd IKEM.

IKEM:s insats är att leda den arbetsgrupp som samlar alla erbjudanden från industrin. Det kan gälla handsprit och andra desinfektionsmedel, men också skyddskläder och medicinteknisk utrustning. Det rör sig alltså även om produkter från företag som inte är medlemmar i IKEM, men som har sin hemvist i andra medlemsorganisationer till Svenskt Näringsliv. Arbetsgruppen samlar in och sammanställer alla förslag som kommit in för att det ska bli mer överskådligt.

― Jag upplever att det finns en stor vilja och stor kreativitet ute i industrin. Några företag har redan kommit igång med produktionen, omställningen går snabbt, bara förutsättningarna finns, säger Jonas Hagelqvist.

För att omställningen ska gå snabbare arbetar IKEM parallellt med att diskutera de regelförenklingar som behövs för att företag som inte tidigare tillverkat till exempel handdesinfektion eller skyddskläder ska kunna komma igång snabbt.

― Den delen är också viktig, där vill jag ge myndigheterna en eloge för att de varit lyhörda, det kanske vi kan ta med oss som lärdom från krisen, att det går bättre att ställa om produktionen oavsett om det gäller till nya produkter eller till mer miljövänlig produktion om vi har en bra och öppen dialog, säger Jonas Hagelqvist.

Numera har IKEM även en dialog med SKL, Västra Götalandsregionen, Försvarets materielverk.

― Det vi kan göra är att samla information om alla företag som vill hjälpa till och vilka produkter de kan erbjuda. Sedan måste beställarorganisationen bestämma om de vill köpa produkterna eller inte. Regioner och landsting hade en sådan inköpsorganisation på plats redan före krisen och därför är det rimligt att de också hör av sig. Det uppskattar vi, avslutar Jonas Hagelqvist.  

Bild av Herbert Aust