Nyheter

PetroBio håller invånarna i norska Jessheim varma

Jessheim ligger mellan Oslo och Gardermoen flygplats och är en medelstor stad som växer stadigt. Med närheten till Oslo och flygplatsen. Därför behövs nu värme, för att värma upp såväl hushåll som kontor.
För ett år sedan tog Jessheim kommun beslutet att satsa på en hållbar fjärrvärmelösning. Valet föll på Svenska PetroBio som nu levererat och installerat förbränningsutrustning till två pannor som genom att elda pellets kommer att hålla invånarna i Jessheim varma.
Projektet påbörjades i höstas. Det är ett av flera projekt som PetroBio genomför i Norge. Uppdraget går ut på att leverera en helhetslösning för att driva fjärrvärmeverket. Hjärtat i projektet är de två brännarna, en på 4,4 MW och en på 6,7 MW,´. Brännarna ska driva verket och värma upp staden.
PetroBio har genom svenska konsultbolaget Calambio Engineering blivit utvalda att leverera utrustningen till Solør Bioenergi A/S. Företaget som har kontraktet med Jessheim om energileveransen.
Jessheim – en långsiktig expansionsplan
Driftstarten är planerad till slutet av sommaren 2020. Den som ansvarat för försäljningen av projektet hos Petro Bio, Daniel Persson, är stolt över vad de levererat:
– Vi är glada att allt fler efterfrågar våra lösningar. Historiskt sett har man ofta baserat fjärrvärmesystem på billiga fossila bränslen. Vi ser nu att allt fler går över till högvärdiga hållbara bränslen. Och det är just den konverteringen, från fossila till hållbara bränslen, som vi är experter på. Och fördelarna är många, inte minst för miljön, säger Daniel.
Projektet i Jessheim är en del i en långsiktig expansionsplan, där Jessheim satsar på hållbar fjärrvärme för att värma upp området. PetroBios leverans är konstruerad så att deras system är förberett för en ökad kapacitet och utvidgning i framtiden, när det behovet kommer. PetroBios ökade närvaro i Norge beror mycket på PetroBios bekymmersfria och flexibla lösningar, där de bland annat kan konvertera befintlig utrustning till mer hållbara system.
Hållbar förbränning även i Sverige
Någonting som bidrar är också den nya lagstiftning i Norge som förbjuder att fossila bränslen används i uppvärmningssyfte. PetroBio ser att utvecklingen mot mer hållbar förbränning sker även i Sverige, och att efterfrågan på deras lösningar ökar också här:
– Invånarna i samhället Jessheim kommer med start i sommar att få varmvatten levererat till sina hem som kommer från ett hållbart och grönt bränsle. Detta tack vare att norska Solør valde att satsa på träpulver som bränsle och i slutändan valde oss på PetroBio som leverantör av brännarna. Med politisk vilja och fortsatta smarta lösningar kan vi värma upp även svenska samhällen med grönt och framtidssäkert bränsle, säger Andrej Dembek, projektledare för projektet hos PetroBio.