Nyheter

Malmberg nyckelaktör i bygget av Kalmars nya reningsverk

Att bygga ett nytt reningsverk kräver expertkompetens inom flera olika teknikområden. Därför blir Malmberg nu en nyckelaktör i att realisera Kalmars nya avloppsreningsverk.
Det Göteborgsbaserade byggbolaget Serneke står för samverkansavtalet med Kalmar Vatten AB och Malmberg blir strategisk entreprenör i samverkandet. Malmberg har spetskompetensen inom miljöteknik, processhantering. Företaget har även en lång erfarenhet av att utföra kompletta reningsverk.
Det nuvarande reningsverket i Kalmar stod färdigt 1963 och har därefter byggts till i etapper. För att möta nya krav på rening av avloppsvatten ska nu ett nytt reningsverk säkra att det vatten som återförs till Kalmarsund är så rent som möjligt med de tekniska möjligheter som finns i dag.
– Att tillsammans med Kalmar Vatten och Serneke få skapa ett helt nytt och effektivt reningsverk med långsiktigt hållbarhets- och kretsloppstänk känns fantastiskt kul. Jag är säker på att Kalmarsundsverket kommer bli en ledstjärna i VA-Sverige och ett av de modernaste verken. Vi ser fram mot att få arbeta med hela vår kompetens inom miljöteknik och avancerad vattenrening, säger Erik Malmberg, VD Malmberg
– Det känns tryggt att få med oss Malmberg i projektet. Vi har sedan en tid ett nära samarbete och tryggheten de ger oss i ett Partneringprojekt är betydelsefullt, säger Calle Magnusson, Arbetschef på Serneke Sverige AB.
– Detta är ett mycket viktigt projekt för Kalmar. Därför känns det helt rätt att genomföra det i samverkansformen partnering. Där samtliga nyckelaktörer arbetar tillsammans för projektets bästa. Det kommer att ställas höga krav på framtidens reningsverk och vi vill genom Kalmarsundsverket, i samverkan, skapa ett återvinningsverk som med råge ska kunna möta de framtida hållbarhetskraven, säger Thomas Bergfeldt, VD på Kalmar Vatten.
Projektet är en av Kalmars största satsningar någonsin och beräknas stå klart under 2025.