Nyheter

Adven tillsätter ny vd i Sverige

Efter tre år lämnar Ilkka Niiranen över stafettpinnen till Henrik Johansson Casimiro som utsetts till ny vd av styrelsen. Henrik kommer senast från rollen som operativ chef på Adven.

Henrik har lång erfarenhet inom energibranschen med flertalet olika roller och befattningar som processingenjör, bränslechef, driftchef, regionchef och VD.

I samband med att Adven förvärvade E.ON Värme Lokala Energilösningar Aktiebolag (‘EVLE’) i december 2017 övergick Henrik till rollen som operativ chef på Adven i Sverige. Henrik har sedan dess ingått i Advens koncernledning. Han är född 1976 och utbildad kemiingenjör. Henrik tillträder den 1 april.

– Sverige är en väldigt betydelsefull marknad för Adven och vi är beredda att göra stora investeringar där för att växa vår affärsmodell med att erbjuda energi- och vattenlösningar som en tjänst. Den här utnämningen är därför väldigt viktig. Det gläder mig att Henrik nu ska leda teamet framåt. Jag är övertygad om att han har den rätta drivkraften, erfarenheten och framför allt ledarskapsförmågan för uppdraget, säger Advens koncernchef Jyrki Vainionpää.

– Det känns energigivande, spännande och ansvarsfullt att få leda Adven i Sverige, särskilt i dessa tider då vårt ansvar är tydligare än någonsin. Det är nu viktigt att vi accelererar arbetet med att möjliggöra för industrin att fortsätta sin omställning till förnybar och cirkulär energi- och vattenhantering. Vi ska också fortsätta säkra och utveckla vår befintliga samhällsviktiga infrastruktur så som kritisk energiförsörjning till livsmedels- och läkemedelsindustrin men även våra fjärrvärmenät runt om i landet, säger tillträdande vd Henrik Johansson Casimiro.