Nyheter

Solelboomen fortsätter

Solelen i Sverige växte under 2019 med hela 70 procent enligt Energimyndighetens statistik som presenterades igår. Det innebär att det nu finns nära 38 000 villor med solel och 6 000 större solelanläggningar i Sverige.

Den installerade solelen räcker till att producera årsbehovet av hushållsel till 230 000 lägenheter.

– Solelen har sedan statistiken började publiceras 2016 femdubblats. Det är otroligt glädjande att villaägare, företag och kommuner nu har börjat bygga solel på sina hus i stor skala. Och vi är bara i början, potentialen bara på befintliga tak är enorm. Använder vi en fjärdedel av de taken med bra solläge kan solelen om tio år stå för 10 procent av Sveriges elbehov, säger Johan Öhnell ordförande i Solkompaniet