Nyheter

Metsä Fibre väljer AFRY som partner till deras nya bioproduktionsanläggning i Finland

Metsä Fibre har valt AFRY som partner när de ska bygga världens modernaste sågverk och en ny bioproduktanläggning i Finland för att nå sina högt uppsatta mål kring säkerhet, digitalisering och hållbarhet

Metsä Fibre, som är en del av Metsä Group, har tilldelat AFRY uppdraget att bistå med ett flertal ingenjörstjänster till deras nya sågverk i Rauma, Finland. AFRY har även fått i uppdrag att tillhandahålla projektledning och ingenjörstjänster för Metsä Fibres nya bioproduktanläggning i Kemi, Finland. Metsä Fibres investeringar är en viktig del i målet mot en fossilfri verksamhet och förbättrad miljöprestanda genom att nyttja avancerad teknik och kvalificerade digitala lösningar.

Den totala investeringen uppgår till ca 2 miljarder EUR och förprojekteringen startade under våren 2019.

Rauma –  största sågverksinvesteringen någonsin i Finland

Metsä Fibre har fattat beslut om att bygga världens modernaste sågverk i Rauma, Finland. Värdet på investeringen är ungefär 200 MEUR och den nya enheten kommer att producera cirka 750 000 kubikmeter sågade trävaror från tall per år. Byggnationen beräknas att påbörjas under våren 2020 och produktionen vid sågverket beräknas vara igång under tredje kvartalet 2022. Beroende på läget gällande Covid-19, kommer tidplanen kunna påverkas.

AFRY ansvarar för detaljprojektering av alla discipliner. Kontraktet är en fortsättning av det förprojekt där AFRY varit involverade i sedan våren 2019. Det nya sågverket kommer att ligga i framkant både inom teknik och effektivitet ur ett globalt perspektiv, då ingen liknande teknik ännu inte nyttjats någonstans inom sågverksindustrin. Exempelvis kommer verktyg inom maskinövervakning och artificiell intelligens användas i olika delar av sågprocessen, vilket kommer innebära en betydande nyutveckling.

Avsiktsförklaring gjord för Kemi bioproduktfabrik

Metsä Fibres planerade bioproduktanläggning i Kemi, Finland, är tänkt att producera 1,5 miljoner ton barr- och lövmassa årligen, liksom många andra bioprodukter. Utgångspunkten är att fabriken ska bli mycket miljövänlig och energi- och materialeffektiv. Den nya anläggningen kommer inte att använda några fossila bränslen alls och generera 2,5 gånger så mycket energi som den förbrukar.

Metsä Fibre har tecknat en avsiktsförklaring med AFRY om ingenjörstjänster under den möjliga byggnationen av bioproduktsanläggningen i Kemi. AFRYs uppdrag gällande förprojektering av anläggningen fortsätter och Metsä Group förväntar sig att vara redo att fatta ett beslut om investeringen på cirka 1,5 miljarder EUR under hösten 2020.

AFRYs uppdrag inkluderar projektledningstjänster för hela fabriken och alla tekniska discipliner för Balance of Plant (BOP). AFRY kommer att ansvara för samordning av den övergripande digitaliseringen av bruket med BIM (Building Information Modeling) och PIM (Process Information Modeling), inklusive etablering av SSOT (Single-Source-of-Truth) -konceptet för att skapa digitala tvillingar som möjliggör användning av digitala verktyg för att öka prestandan i fabriken. Kontraktet är villkorat ett investeringsbeslut och AFRY fortsätter arbetet med förprojektet fram till slutligt investeringsbeslut är taget.

Långsiktigt samarbete och starkt partnerskap

Metsä Fibre och AFRY har en lång gemensam historia från flera framgångsrika projekt.

– Vi har en lång historia av samarbete med AFRY i våra strategiska projekt. När vi väljer partner värderar vi säkerhet, kvalitet och pålitlighet. AFRY har visat sig uppfylla alla dessa kriterier. Nu har vi ett gemensamt mål att bygga nästa generations sågverk som är ett betydande framsteg för hela sågverksindustrin. Dessutom har vi också ett gemensamt mål kring att skapa förutsättningar för investeringsbeslutet av bioproduktanläggningen i Kemi senare höst, säger Ismo Nousiainen, VD för Metsä Fibre.

– Vi är stolta över att vara Metsä Fibres partner i deras strategiskt hållbara och så viktiga investeringar, inriktade på en helt fossilfri drift, hög grad av självförsörjning av el och med hög effektivitet. Tillsammans kommer vi också att säkerställa att den höga digitaliseringsnivån uppnås i alla verksamheter som möjliggör digitala tvillingar och kombinerar ET-OT-IT (Engineering technology data – Operational technology data – Information technology data) som är grunden för att öka fabrikens prestanda ytterligare” , säger Nicholas Oksanen, Executive Vice President, Head of Division Process Industries.