Nyheter

SSAB slopar utdelning i år

Med anledning av den ökade osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen på föreslår styrelsen att årsstämman den 1 april 2020 beslutar att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.

Affärsläget har under årets första tre månader i stort motsvarat förväntningarna, skriver SSAB i ett pressmeddelande.

Utsikterna är dock osäkra på grund av spridningen av Covid-19. SSAB har en stark balansräkning med en historiskt sett låg skuldsättning och har därutöver säkerställt en mycket god likvid beredskap.

Mot bakgrund av den ökade ekonomiska osäkerheten anser styrelsen att det av försiktighetsskäl är motiverat att dra tillbaka utdelningsförslaget. Man att föreslår årsstämman beslutar att ingen utdelning ska betalas ut för räkenskapsåret 2019.