Nyheter

Teknikföretagen: ”Industrin behöver en handlingsplan för att leda oss ur krisen”

I egenskap av representant för de svenska industriföretagen träffar Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg idag statsminister Stefan Löfven, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och näringsminister Ibrahim Baylan i ett möte med representanter från fack och näringsliv.

Budskapet är tydligt – industrin behöver en handlingsplan för att leda oss ur krisen.

En handlingsplan för återgång till det normala.

Det är budskapet när Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg idag möter statsministern, arbetsmarknadsministern och näringsministern för att beskriva det ekonomiska konsekvenserna av Coronaviruset.

För att råda bot på situationen måste samhällets hjul åter börja snurra. Det är en fråga om att leveranskedjor är brutna och att industrin saknar insatsvaror, men det är också en fråga om att otrygghet och rädsla för att bli smittad hämmar våra konsumtions- och rörelsemönster.

– Det epidemiologiska perspektivet måste kompletteras med ett ekonomiskt perspektiv och med insatser som ökar den upplevda tryggheten i offentliga miljöer. Det kan handla om fler avgångar i kollektivtrafiken för att minska antalet resenärer per avgång eller kraftigt utvidgade testrutiner så att människor kan känna större tilltro till att den som vistas ute är frisk och att den som är sjuk – trots milda symptom – hålls i karantän, säger Klas Wåhlberg.

Hittills har regeringen varit lyhörd inför Teknikföretagens och det övriga näringslivets synpunkter och behov, anser Teknikföretagen.

– Regeringen står inför svåra avvägningar. Vi behöver en väg framåt där vården klarar belastningen utan att politik eller rädsla för smitta helt och hållet lamslår samhället, det kräver att vi väger in flera perspektiv i hanteringen av krisen, menar Klas Wåhlberg.

Bild av Michael Schwarzenberger