Nyheter

Preem och Female Technical Engeineer samarbetar för fler kvinnor i tekniktunga yrken

Female Technical Engineer är ett program för kvinnliga ingenjörer i slutet av sin utbildning. Utbildningen syftar till att fler kvinnor ska arbeta i tekniktunga miljöer. Preem och Female Technical Engineer har nu ingått ett nytt partnerskap.

– Mångfald och inkludering är viktiga byggstenar för att Preem ska nå sitt mål att bli klimatneutrala till 2045. Vi vet att mångfald föder innovation och vill engagera fler kvinnor att söka sig till tekniktunga roller. Vi är därför mycket glada att stödja detta initiativ, säger Ylva Nyberg, HR-direktör på Preem.  

Det Female Technical Engineer vill åstadkomma är att fler kvinnliga högskoleingenjörer och civilingenjörer ska söka sig till tekniktunga utbildningar och miljöer. Teknikbranschen har idag betydligt fler män än kvinnor som väljer jobb inom industrin.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Preem arbeta för att fler kvinnliga högskoleingenjörer och civilingenjörer ska söka sig till tekniktunga miljöer. Vi är övertygade om att en ensidig könsfördelning är något av det mest begränsande en bransch kan drabbas av. Företag och samhället har inte längre råd att tappa stora delar av all den mänskliga potential som finns för att lösa de utmaningar vi står inför idag, säger Eva Fredriksson från Female Technical Engineers. 

Deltagarna i programmet läser antingen sitt sista eller näst sista år på en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Genom bland annat exklusiva besök hos partnerföretagen får deltagarna en djupare förståelse för företagens verksamhet och utmaningar. De får också möjlighet att upptäcka de spännande jobb som finns inom teknik.