Nyheter

Industri 4.0: Den smarta fabriken

Författare: Carola Schwankner, redaktör för företagskommunikation. B&R

Industri 4.0 för samman människa och automation. Får man frågan att försöka föreställa sig en digital fabrik så är det högst troligt att vi tänker oss en steril lokal, helt utan mänskliga operatörer. I människans frånvaro orkestreras varje aspekt av produktionen med fullständig autonomi av maskiner med artificiell intelligens.

Men i detta fall är skillnaden mellan fantasi och verklighet substantiell. Trots Industri 4.0’s betydelse med dess nätverksutbyggnad och digitalisering av den moderna fabriken kvarstår behovet av en människas interaktion.

Industri 4.0 handlar om sammankopplingen av hela företagets värdekedja. Det betyder att anslutna maskiner, produkter, system och människor kan utföra processer med nästan fullständig automatisering. Människor och maskiner arbetar hand i hand. För att detta samarbete inte bara ska fungera och samtidigt vara effektivt och ekonomiskt lönsamt måste båda sidor vara perfekt samordnade. Den sammankopplade värdekedjan bör öka produktiviteten och samtidigt förbättra arbetsplatsupplevelsen. Genom att låta maskiner och processer ta över monotona uppgifter frigör man de anställda som då kan ägna sig åt nya och mer krävande arbetsuppgifter som utnyttjar deras färdigheter och potential fullt ut.

Ansluten

På automationsspecialisten B&R’s huvudkontor i Eggelsberg, Österrike, har Industri 4.0 varit en del av vardagen i mer än 10 år, och antalet anställda har ständigt ökat under hela denna tid. B&R’s 40 000 m² smarta fabrik är helt ansluten; både horisontellt och vertikalt. Detta möjliggörs av ett ERP-system som optimerar schemat för produktionsorder och säkerställer att logistiken fungerar smidigt.

Framtidens arbetsplats

För att stödja personalen i B&R-produktionen ännu bättre i framtiden och för att förbättra deras samarbete med maskiner arbetar B&R med Övre Österrikes University of Applied Sciences på projektet Human Centered Workplace for Industry, Framtidens arbetsplats. Universitetet analyserar nuvarande arbetsmiljöer och bygger sedan en prototyp av framtidens arbetsplats i laboratoriet. Detta gör att de till exempel kan testa hur arbetsstationer kan förbättras genom ny teknik, t. ex. med augmented reality (förstärkt verklighet)-glasögon.

Digitalisering möjliggör variation

B&R har redan många hjälpsystem i bruk. Dessa är särskilt användbara vid tillverkning av industriella datorer. Det gör det möjligt att på ett flexibelt sätt tilldela varierande uppgifter till personalen och garantera en hög produktkvalitet. ”Fördelarna med den digitala fabriken visas perfekt av vår PC-produktion,” säger B&R COO Robert Perperschlager, ”Efter en kort utbildningsperiod kan B&R-anställda montera vilken dator som helst på en specifik arbetsstation med upp till 250 miljarder olika konfigurationsalternativ,” säger Robert Perperschlager. På FH och projektet för Framtidens arbetsplats testar B&R nu andra alternativ av hjälpmedel, för att utvärdera deras lämplighet för praktisk användning. ”Vid hanteringen av komplexa delar spelar samarbetsrobotar en allt viktigare roll och direkt stödjer montören,” förklarar Perperschlager.

PC-produktionen på B&R visar fördelarna med den digitala fabriken. Avancerade hjälpsystem för arbetsstationer gör det möjligt för anställda att montera vilken dator som helst efter en kort utbildning – med upp till 250 miljarder olika konfigurationsalternativ.

Digitala instruktioner för varje steg

En av lösningarna som för närvarande utvärderas skulle ersätta konventionella skärmar med projektioner direkt på arbetsstationen. Det stora utbudet av vår PC-portfölj gör det nödvändigt att stödja våra anställda med arbetsinstruktioner. Med hjälp av korta bildsekvenser förklaras varje arbetssteg och hur det ska utföras, säger Perperschlager.

När ett arbetssteg är avslutat måste det bekräftas i systemet. För att göra denna process mer intuitiv i framtiden och anpassa den till de anställdas naturliga rörelser testar B&R användningen av så kallade touchpoints. Dessa touchpoints kan fästas på kläder, till exempel på ärmar eller handskar. Montören kan med en enkel beröring av punkten bekräfta att arbetssteget är genomfört. Detta förenklar återkopplingen till systemet avsevärt och eliminerar onödiga avbrott.

Smartwatch-aviseringar

B&R utvärderar för närvarande ett nytt system som kommer att stödja underhållspersonal och fälttekniker i deras dagliga arbete. ”I händelse av ett förestående fel på en av B&R’s produktionsmaskiner skulle en ansvarig anställd omedelbart bli meddelad via sin smartklocka. På så sätt kan han eller hon snabbt vara på plats, var de än befinner sig i B&R-komplexet,” förklarar Perperschlager. Systemet känner av hotet av ett kommande maskinfel, skickar denna information till ERP-systemet, som sedan söker i en databas för att avgöra vilken individ som är kvalificerad för reparationen och sedan skickar ett meddelande till personens smartklocka. Det finns inget behov av att använda telefonen.

Det smarta underhållningssystemet prioriterar inkommande meddelanden beroende på hur brådskande de är. Ett meddelande om ett överhängande maskinfel skulle då ha högsta prioritet, medan kommande reparationer som inte utgör ett hot mot pågående drift skulle ha den lägsta prioriteten. Smartklockan kommer att variera intensiteten av vibrationerna beroende av hur brådskande det inkommande meddelandet är. På detta sätt känner de direkt om det är en arbetsorder med högsta prioritet som skickats. De kan då pausa sin nuvarande uppgift och snabbt rusa till en akut incident.

Förbättrad säkerhet på arbetsplatsen

Smartklockan ökar också underhållspersonalens arbetssäkerhet. Fram till nu behövde teknikern alltid avbryta sitt arbete genom att använda minst en hand för att ta emot ett samtal. ”Med smartklockan har de alltid båda händerna fria”, säger Perperschlager. ”En liten vridning av handleden är allt som krävs för att titta på skärmen.” Meddelandet förblir på skärmen tills det har lästs och bekräftats. Viktiga reparationer kan alltså lugnt genomföras innan meddelandet blir läst.

Med en pågående utökning av sina hjälpsystem fortsätter B&R att utveckla sin digitala, anslutna tillverkningsverksamhet och visar att människor fortsätter att vara hjärtat i framtidens fabrik. Intelligenta maskiner och system stöder och avlastar de anställda – men ersätter dem inte på något vis.

Bild: br automation