Nyheter

Alfa Laval levererar processlinje till ett nytt bioraffinaderi Sverige

Alfa Laval har tagit en order från energibolaget St1, för leverans av en processlinje till ett nytt bioraffinaderi i Sverige. Ordern har ett värde av cirka 60 miljoner kronor och bokades inom affärsenheten Food Systems i Livsmedels- och vattendivisionen.

Leveranser beräknas ske under 2021.

Ordern omfattar olika typer av utrustning till St1:s nya bioraffinaderi som ska byggas i Göteborg. Utrustningen kommer att ta bort föroreningar från olika restprodukter (oljor och fetter) och omvandla dessa till förnybart bränsle.

– Det gläder mig att kunna meddela att vi tagit denna intressanta order inom förnybara bränslen, säger Nish Patel chef för Livsmedels- och vattendivisionen. Vi har innovativa produkter och lösningar som är väl anpassade för processer där restprodukter renas och omvandlas till högkvalitativa produkter. Samtliga våra produkter möter kundernas höga krav på pålitlighet och prestanda.

St1:s nya bioraffenaderi planeras öppna under 2022 och kommer att producera 200 000 ton biobränsle årligen.