Nyheter

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling satsar på nytt testcenter i Göteborg

Det svenska miljöteknikföretaget Swedish Stirling har under vintern byggt ett helt nytt laboratorium och testcenter för stirlingmotorer.

Anläggningen, som nu är klar för driftsättning, kommer att kraftigt förstärka bolagets forsknings- och utvecklingskapacitat.

Tack vare anläggningen räknar Swedish Stirling bland annat med att snabbare kunna uppgradera och vidareutveckla PWR BLOK för att användas för fler typer av industriella restgaser.

PWR BLOK, som är bolagets unika och egenutvecklade lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser, har på kort tid nått stora framgångar inom metallindustrin i Sydafrika.

– Detta innebär en kraftfull förstärkning av vårt utvecklingsarbete. Att våra utvecklare och tekniker får tillgång till ett eget toppmodernt laboratorium som är anpassat för att köra och testa stirlingmotorer skarpt med brännbara gaser kommer möjliggöra att vi snabbare kan ta fram nya versioner av PWR BLOK, säger Gunnar Larsson vd Swedish Stirling.

Verksamheten i laboratoriet inleds nu.

– Det är självfallet tråkigt att vi inte kan visa upp verksamheten just nu för våra aktieägare, men jag är övertygad om att alla har full förståelse för beslutet. Vi har alla nära och kära som kan drabbas mycket hårt vid smitta och vi bör självfallet göra vårt yttersta för att begränsa risken för smittspridning, avslutar Gunnar Larsson vd, Swedish Stirling.

Foto: Swedish Stirling

På bilden: Vd Gunnar Larsson och tekniker Filip Franzén i Swedish Stirlings nya Stirlinglaboratorium.