Nyheter

”Sverige som innovationsstormakt” – temat för Industridagen 2021 i Skellefteå

Industrirådet har valt att förlägga Industridagen 2021 i Västerbotten. Med temat ”Sverige som innovationsstormakt” kommer deltagare från samhällets alla aktörer att samlas i Skellefteå.

– Vi har en viktig position att ta när det gäller utvecklingen av svensk industri. Vi har tillgångar i form av förnyelsebar energi, mark och ett väl utbyggt utbildningssystem. Vi har även framstående universitet som bedriver forskning inom områden som är kritiska för industrins utveckling, säger Rickard Carstedt (s) regionråd, Region Västerbotten.

Här finns också ett stort antal innovativa företag som driver teknikutvecklingen inom sina respektive områden. Flertalet av länets industrier och företag har genomfört målmedvetna investeringar i ny teknik och byte till förnybara energikällor.

På Industridagen 2021 blir Västerbotten ett forum för landets industriföretag, akademin, arbetsmarknadens parter, regioner, kommuner och andra nyckelaktörer i samhället. Där kommer de tillsammans kan ta ut en framtida färdriktning för svensk industri.

Industrirådet är sammanslutning av företrädare för industrins samtliga parter som verkar för att skapa goda förutsättningar för industrin och de anställdas utveckling. Sedan 2005 står de som arrangörer av Industridagen, även kallad Sveriges största arbetsmöte.