Nyheter

Ta hjälp av communityn i kampen mot COVID-19

Många bolag i teknikvärlden kraftsamlar för att dra sitt strå till stacken i kampen mot corona-viruset. OutSystems har lanserat ett program där de gör såväl sin tekniska plattform som medarbetarnas expertis tillgänglig för en global community av utvecklare så att de kan göra verklighet av 20 app-idéer.

Outsystems är världsledande inom så kallad low-code-utveckling. Med företagets lättanvända plattform behövs det betydligt mindre programmeringskunskap och erfarenhet av utveckling för att göra verklighet av sina idéer.

”Under den här globala pandemin söker vi alla efter sätt att hjälpa varandra. Det är oerhört uppmuntrande att se alla förfrågningar och förslag från vår community av utvecklare och från våra anställda i den här mobiliseringen mot corona-viruset. Världen runt funderar människor på olika sätt som digitala system kan hjälpa till att underlätta och hantera de situationer som uppkommer på grund av COVID-19”, säger Paulo Rosade, vd och grundare av OoutSystems.

Den här typen av situationer ställer högra krav på digitala verktyg, att ha effektiva digitala processer på plats är oerhört viktigt. Det är tydligt att det finns mycket innovationskraft där ute. Under de första 24 timmarna efter startskottet för programmet kom fler än 100 idéer in från världens alla hörn – från lösningar för att spåra medicinsk utrustning till ett handtvättsspel, från automatiserad schemaläggning av volontärer och appar för att underlätta leverans av mat och andra basvaror till chatbottar för de vanligaste frågorna om viruset.

Inom ramarna för programmet erbjuder OutSystems fri tillgång till sin Enterprise-mjukvara som klarar av att hantera även de mest storskaliga och krävande idéerna, samt dedikerad support från OutSystems Community Team Advocates för att arbeta tillsammans med team på idéerna.

Alla medlemmar i OutSystems community kan skicka in sina idéer och det är också communityn som avgör vilka idéer de tror kan ha störst inverkan. Upp till 20 idéer kommer att väljas ut och utvecklas till fullskaliga applikationer.