Nyheter

Oljepriskollaps ökar osäkerheten på kraftmarknaden

Måndag denna vecka upplevde vi det största prisfallet på olja sedan 1991. Detta till följd av att parterna i OPEC + inte lyckats enas om produktionsminskningar. Förhandlingarna ledde till motsatsen – att alla producenter nu planerar att öka oljeproduktionen.

Detta kommer ovanpå den stora osäkerhet som redan råder på marknaden i samband med spridningen av covid-19-viruset, skriver Entelios.

Så stora rörelser i oljepriset påverkar ofta andra marknader, inte minst råvarumarknaderna. Även om lågt oljepris borde vara positivt för ekonomin, tolkas det just nu som negativt av marknaderna. När det gäller elpriset såg vi att både kolmarknaden, gasmarknaden och koldioxidpriset reagerade blixtsnabbt på det fallande oljepriset.

Lite senare på måndag gick de flesta priser upp något igen, och tittar vi enbart på koldioxidpriset är det redan högre nu än vad vi såg förra fredagen.

Mindre rörelser i kraftpriserna

De stora svängningarna i råvarupriserna har även fått konsekvenser för kraftmarknaden, men konsekvenserna är begränsade. För innevarande år är priserna redan under stor press på grund av det goda hydrologiska läget, vilket gör att priserna fram till nästa vinter är låga. Priserna för de kommande åren har i större utsträckning rört sig i takt med omvärlden, men har också fått en uppgång tillsammans med koldioxidpriset.

Veckans siffror:
Hydrologisk balans: + 32 TWh (+ 0,5 TWh)
Systempris: 12,83 €/MWh (+ 0,12 €/MWh)
Terminspris YR-21: 25,80 €/MWh (- 0,50 €/MWh)

Bild: Entelios