Nyheter

Kalhyggesfritt virke till fossilfri förskola i Göteborg

Företaget Plockhugget är utvalt som en av virkesleverantörerna till förskolan Hoppet i Göteborg – den första byggnaden i Sverige som byggs fossilfritt.

– Träden fälls i Göteborgs egna skogar och den här avverkningen kommer bidra till att öka den biologiska mångfalden i området, säger Plockhuggets VD Markus Steén.

Virket blir spårbart med hjälp av banbrytande teknik från Tracy of Sweden.

Kalhyggesfritt skogsbruk ger motståndskraftiga och mångfaldsrika skogar som producerar virke av hög kvalitet samtidigt som de undanhåller koldioxid från atmosfären. Förskolan Hoppet kommer bli den första större svenska byggnad i modern tid som använder sig av kalhyggesfritt virke.

– Våra leverantörer, i det här fallet Göteborgs Stads Fastighetskontor, plockhugger träd utifrån storlek och mognad. Det ger en vacker och varierad skog, säger Markus Steén.

Fastighetskontoret förvaltar 4700 hektar av stadens skogsmark och sköter den sedan mer än 10 år med olika former av kontinuitetsskogsbruk (utan kalhyggen).

– Vi arbetar för att behålla skogen samtidigt som vi vill ta vara på värdefullt virke, säger Torsten Andersen, skogsansvarig på Fastighetskontoret.

Han vill öka lokalanvändning av virket, och utveckla samarbete mellan stadens olika förvaltningar och bolag.

– Att använda Stadens virke för att bygga Göteborgs lokaler är en klimatsmart lösning, förklarar Torsten Andersen.

Elsa Fahlén är innovationsledare på Lokalförvaltningen, Göteborgs stad:

– Vårt uppdrag att bygga en fossilfri förskola kräver att vi minskar klimatpåverkan i alla led från råvaruuttag, till byggarbetsplats och drift. Med en ökad användning av trä till byggnationen är det extra viktigt med ett hållbart skogsbruk för att bevara den biologisk mångfalden. Därför är vi jätteglada att få hjälp av Plockhugget med att varsamt skörda träd från stadens egen skog som kommer att användas till Hoppet.

Som med all transport som har med Hoppet att göra, ska virket transporteras så fossilfritt som möjligt till och från sågverket – som drivs på förnyelsebar el.

Allt Plockhuggets virke är spårbart vilket gör att varje bräda kommer med en historia: Var växte trädet? Vilka insekter, fåglar och blommor samsas där?

– Personal och barn på förskolan Hoppet kommer kunna ta med sig picknickkorgar och åka för att njuta av skogen som står kvar, säger Eva-Lotta Hultén, kommunikationsansvarig på Plockhugget.

Spårbarheten möjliggörs med globalt banbrytande teknik från företaget Tracy of Sweden.

– Förskolan Hoppet blir världens första byggnad där stora delar av de avverkade träden är spårbara tillbaka till den enskilda stubben, berättar Markus Steén.

Fredag 6 mars kommer de första träden till förskolan Hoppet att fällas, och avverkningen sker med skördare som drivs med HVO och motorsågar som drivs med nya bränslet Re-Power från Husqvarna som är det mest miljövänliga motorsågsbränslet på marknaden, framställt av klimatkompenserad alkylatbensin och RSB-certifierad majs. Därefter ska stockarna sågas till brädor som lufttorkas innan de levereras till produktion.

– Plockhugget vill bidra till en omställning mot mer hållbart skogsbruk och träbyggande i Sverige. Trä är ju bara ett verkligt hållbart material om det kommer från levande skogar där man tar hänsyn till den biologiska mångfalden, säger Markus Steen.

Bild: Plockhugget