Nyheter

Viktigt med rätt fuktnivå under tillverkning

Det är mycket tal om den relativa luftfuktighetens betydelse inomhus. Faktum är att fukten spelar stor roll i många sammanhang, bland annat inom tillverkning av varor och livsmedel.

Inomhus kan fukten ge många olika besvär, bland annat torra ögon eller en upplevelse av dålig luft. När det handlar om tillverkning av produkter kan en för hög relativ luftfuktighet leda till skador på produkten och även leda till minskad effektivitet i produktionen. Rätt fuktnivå är viktig för kvaliteten inom tillverkning, hela vägen från produktion till leverans till butiken. Med kontroll av den relativa luftfuktigheten kan dessutom hygien- och kvalitetsnivåer av högkvalitativa produkter säkerställas.

För hög luftfuktighet kan leda till mögelskador, håll därför fukten under 70% RH. För att motverka rost på järn och stål bör luftfuktigheten ligga under 50% RH. Under samma nivå minskar risken för att bakterier ska föröka sig drastiskt.

5 anledningar att mäta relativ luftfuktighet

Varken för torrt och fuktigt

Det är inte bara en fuktig miljö som kan ställa till problem. Är luften i stället för torr kan det leda till statisk elektricitet i produktionsmiljöer. Elektrisk laddning kan leda till stora problem i exempelvis elektronik – och plastindustrin. Dessutom är torr luft besvärande för de anställda som kan få problem med torra ögon, torr hud och irriterande luftrör.

Fråga experten: Kan rätt luftfuktighet minska sjukfrånvaron?

Ett första steg att komma tillrätta med problemen är att logga lufttemperatur och relativ luftfuktighet under en längre period. Då kan du se hur fuktnivån förändras över tid. En “lagom” fuktnivå är alltid bäst, vare sig det gäller människor eller material. Varken bakterier, virus, mögel eller kvalster trivs i för låg luftfuktighet. När det gäller tillverkning kan för låga fuktnivåer leda till statisk elektricitet och för höga nivåer till korrosion, båda kan leda till störningar i tillverkningen. Vid lagring är fukten mycket viktig för att undvika skador och öka hållbarheten. Rätt fuktnivå under tillverkande produktion är alltså viktig av många anledningar.

Fjärrövervaka fukten i tillverkande industri

Ett smidigt sätt att hålla koll är att fjärrövervaka för att få rätt fuktnivå under tillverkande industri. Med Intab Wireless System kan ett valfritt antal sensorer placeras i lokalerna för att övervaka bland annat den relativa luftfuktigheten. Systemet skickar data till Intab Cloud för avläsning. Blir fuktnivån för hög eller låg kan användarna få larm via e-post eller sms. Det finns även enklare loggers för manuell avläsning.

Fakta:

Intab Interface-Teknik har ett brett utbud av dataloggers och fjärrmätare för många mätområden. Intab fungerar som ett resurscentrum för mätteknik i branscher verksamma inom bland annat fastighet, industri, livsmedel. Med över 40 års arbete i ryggen har man stor erfarenhet av dataloggning. Professionella lösningar skräddarsys för att passa varje situation.

Bild av Dimitri Houtteman från Pixabay